Sveriges ordförandeskap

درخواست کشور ایسلند برای عضویت در اتحادیۀ اروپا

درخواست کشور ایسلند برای عضویت در اتحادیۀ اروپا مورد استقبال فردریک رینفلدت نخست­وزیر سوئد و خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا قرار گرفت. به اعتبار نظر بسیاری از تحلیل­گران، فرایند ورود کشور ایسلند به اتحادیۀ اروپا به مراتب سریع­تر از پروسۀ ورود کشورهائی چون ترکیه، کوراسی، آلبانی و مقدونیه که از مدت­ها پیش درخواست عضویت خود را تسلیم کرده­اند؛ پیش خواهد رفت. اما با این حال مسائلی در مورد کشور ایسلند وجود دارد که می­تواند موانعی در راه عضویت این کشور در اتحادیه ایجاد کند. یک مثال بارز در این زمینه، صنعت ماهیگیری این کشور است که در حال حاضر انحصار بهره­برداری از آب­های بارور را داراست، مذاکرات بر سر این موضوع به گفتۀ استفان وینیگر Stefan Winiger خبرنگار بخش خبری رادیو سوئد در ایسلند، می­تواند در سرعت عضویت این کشور در اتحادیۀ اروپا ایجاد مانع کند.