Influensastrategi

استراتژی جدید مبارزه با آنفولانزا

ادارۀ کل امور اجتماعی در هماهنگی با مؤسسۀ مقابله با بیماری­های واگیر استراتژی خود را برای مقابله با شکل جدید آنفولانزای موسوم به H1N1 تغییر داد. پس از این تغییر استراتژی، منابع بهداشتی در این زمینه به جای تلاش در راه ممانعت از شیوع این بیماری، صرف حمایت از آنانی شوند که در معرض خطر این بیماری قرار دارند.