Iranier utvisas ur Sverige

اخراج پناهجویان ایرانی علیرغم ناامن بودن این کشور

با وجود تظاهرات عمومی در ایران و دستگیری شماری بالا از شهروندان این کشور، ادارۀ کل مهاجرت سوئد همچنان ایرانیان پناهجو را به این کشور باز می­گرداند. در شرایطی که ایران بنابر گزارش­های رسانه­های جهانی بویژه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بسیار ناامن است، در روزهای اخیر ۷ ایرانی پناهجو از سوئد به مقصد جمهوری اسلامی ایران اخراج شدند و ۷۰۰ نفر دیگر نوبت خود را برای اخراج انتظار می­کشند. خانوادۀ «بابائی» متشکل از الهام، مسعود و فرزندشان آرمیتا از جملۀ این ۷۰۰ تن ایرانی هستند که قرار است اخراج شوند. به گزارش اکتوئلت، Aktuellt برنامۀ خبری تلویزیون سوئد، این خانواده که از دو سال پیش به سوئد پناهنده شدند، به موجب تصمیم دادگاه مهاجرت سوئد بناست به ایران بازگردانده شوند.