گزارشی از زینت هاشمی

کنسرت هورشید بیابانی در اوپسالا

هوشید بیابانی بعد از یک دوره سکوت در سوئد مجددا دراوپسالا کنسرتی اجرا خواهد کرد.
این کنسرت با همراهی بهزاد میرزائی، تنبک نواز و پیام جهان مانی، نوازنده ی تار اجرا می شود.
هورشید بیابانی اخیرا با گروهی به سرپرستی حسین علی زاده، آهنگساز و نوازنده ی سرشناس ایران، کنسرت هایی را در ایران و ژاپن اجرا کرد.
کنسرت اوپسالای هورشید بیابانی در امروز ۱۷ سپتامبر در محل کنسرت هوست در ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه برگزارخواهدشد. 


هورشید بیابانی در گفتگویی با ما علاوه بر کنسرت اوپسالا از کنسرت های خود در شهرهای مختلف ایران نیز گفته است.با پیام جهان مانی و بهزاد میرزایی نیز درباره ی کنسرت اوپسالا، موسیقی سنتی ایران، مشکلات پرداختن به آن در ایران و نیز هماهنگی آن با خواسته های نسل امروز ایرانیان گفتگوکرده ایم .