رویدادهای ایران

شمار زیادی در تظاهرات امروز ایران مجروح و بازداشت شدند

در تظاهرات امروز تهران شماری زخمی و تعدادی نیز بازداشت شدند. نیروهای موتورسواردر نقاط مختلف تهران به ویژه در اطراف دانشگاه، محل برگزاری نمازجمعه با باتون به مردم معترض حمله کرده و آنها را بشدت مضروب کردند. همچنین درگیری هایی نیز دربرخی نقاط میان مردم و طرفداران محمود احمدی نژاد روی داد.
در بسیاری از شهرهای ایران نیز مردم با طرفداری از جنبش سبز به خیابان ها آمدند و علیه دولت شعاردادند که با خشونت نیروهای امنیتی و انتظامی روبروشدند.  

Studie ett  برنامه تحلیل خبری شبکه ی اول رادیوسوئد، بخشی از برنامه ی امروز خود را  به رویدادهای امروز ایران اختصاص داده است. این برنامه در ساعت ۱۶ و ۵  دقیقیه آغازمی شود.