فاطمه بهروز

فاطمه بهروز، نویسنده و مترجم ساکن استکهلم  پس از تحمل یک دوره طولانی بیماری سرطان، روز پنجشنبه درگذشت. او در سال ۱۹۸۳ به سوئد مهاجرت کرد و درطول زندگی خود دراین کشو همواره کوشید تا فرهنگ و جامعه ی ایرانی را ازیک سو به کودکان و نوجوانان ایرانی در سوئد و ازسوی دیگر به سوئدی ها معرفی کند. از فاطمه بهروز کتاب های مختلفی به فارسی و سوئدی باقی مانده است. او اولین کتاب خود را به زبان سوئدی که رمانی به نام Som ödet vill بود در سال ۱۹۸۷ به چاپ رساند و پس از آن دو کتاب دیگرFångarnas kör در سال ۲۰۰۱ و آخرین کتاب خود را که I skuggan av Sitare نام داشت درسال ۲۰۰۳ منتشرکرد. 
آذر محلوجیان از اعضای هیئت رئیسه ی انجمن پن سوئد درگفتگویی با پژواک درمورد او چنین گفته است.