زینت هاشمی

تنش در تظاهرات روز یکشنبه در استکهلم

روز یکشنبه دو گردهم آئی جداگانه در استکهلم در میدان سرگل برگزارشد: در ساعت دوازده از سوی جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران و در ساعت دو بعدازظهراز سوی کمیته ی القدس.
تظاهرات ساعت دوازده با سه هدف همبستگی با اعتراض های مردم ایران، اعتراض به حضور محمود احمدی نژاد در مقر سازمان ملل و درخواست برای ترک محل سخنرانی او به ویژه ازسوی سوئد و اتحادیه اروپا و نیز اعتراض به گردهم آئی روزقدس توسط کمیته ی القدس که جمعیت پشتیبانی آن را نهادی بنیادگرا و طرفدار جمهوری اسلامی معرفی کرد.
هدف تظاهرات روزقدس نیز به گفته ی مسئولان آن گرامی داشت روز قدس ، پشتیبانی از حقوق مردم فلسطین و اعتراض به اسرائیل بود. برگزاری این تظاهرات به دلیل اعتراض و مخالفت ایرانیان در میدان سرگل با محافظت شدید پلیس و با تنش صورت گرفت.  


 
این تظاهرات طبق مجوز پلیس ساعت یک خاتمه یافت و شرکت کنندگان موقتا محل وسط میدان را خالی کردند، اما به اجتماع خود در اطراف میدان ادامه دادند. در قطع نامه ی پایانی این تظاهرات علاوه بر تاکید بر مواردعنوان شده دراهداف تظاهرات، ازحقوق مردم فلسطین نیز پشتیبانی شد.
پلیس  با کشیدن نوار و قراردادن چند خودرو را ه را برای وارد شدن به وسط میدان بست. 


 یکی ازایرانیان شرکت کننده در تظاهرات جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران ، بی اعتنا به پلیس ناگهان به سمت گردهم آئی محل تظاهرات القدس دوید که ماموران پلیس او را دستگیرکردند، اما پس از لحظاتی او رادر گوشه ای از میدان رها کرندد.
 
از جمله حرکات اعتراضی علیه تظاهر کنندگان کمیته ی القدس علاوه بر شعارهای مخالف می توان به پرتاب تخم مرغ و گوجه فرنگی از سوی افرادی که دراطراف میدان سرگل گردآمده بودند اشاره کرد.
دراین رابطه چند نفرتوسط پلیس بازداشت و به خارج ازمحل تظاهرات برده شدند که پس از ساعتی آزادشده و مجددا به جمع تظاهرکنندگان بازگشتند. 

به دلیل استقبال ایرانیان معترض به تظاهرات روزقدس در استکهلم از خرید تخم مرغ از فروشگاه های واقع در میدان مرکزی شهر، پلیس فروش تخم مرغ به آنها را ممنوع کرد و کارکنان یکی ازاین فروشگاه ها با نصب نوشته ای، خریداران تخم مرغ را ازاین امر و نیز اعتراض خود به آن را مطلع ساخت.  
 
باوجود حضور شمار بسیار زیادی از ماموران پلیس برای مراقبت از محل تظاهرات طرفداران روز قدس و محاصره ی این محل برای جلوگیری از ورود افراد دیگر به آنجا، سرانجام برای انجام مصاحبه هایی موفق به رساندن خود به آن محل شدم. اما در آغاز با اعتراض از جمله احمد رامی مسئول رادیو اسلام روبرو شدم . او عنوان کرد که کارت خبرنگاری من جعلیست و من وانمود می کنم که خبرنگار هستم. او سپس از سیستم سوئد انتقاد کرد که او را به خاطر بیان حقایق حتی به زندان هم انداخته است.
تعداد زیادی از کسانی که با آن ها گفتگو کردم منکر دفاع از جمهوری اسلامی شدند و علت حضور خود را در محل تنها حمایت از مردم  فلسطین که به گفته ی آنها همواره مورد ظلم واقع شده اند عنوان کردند. آن ها اما گروه مخالف را عامل اسرائیل و مخالف خلق فلسطین معرفی کردند. تعداد زیادی از شرکت کنندگان دراین تظاهرات عرب زبان بودند اما افراد ایرانی یا کسانی که به زبان فارسی تسلط داشتند نیز کم نبود. آن هامخالفان خود را هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران و یا هواداران سلطنت که برخی  ازآن ها از  اسرائیل  کمک مالی نیز دریافت می کنند، می خواندند.

   جوانان مصاحبه شونده تاکید می کردند که ربطی به جمهوری اسلامی ندارند اما شدیدا از مخالفان خود گله داشتند که اگر آن ها موافق ملت فلسطین هستند چرا در کنار آن ها به اسرائیل اعتراض نمی کنند. از جمله سخنرانان گردهم آئی کمیته ی  القدس محمد عمر یکی از پشتیبانان محمود احمدی نژاد و علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بود.
او در سخنان خود به تاریخچه ی ایجاد روز قدس از سوی آیت اله خمینی اشاره کرد و او را مورد ستایش قرار داد. وی در گفتگوئی با پژواک نیز بر پشتیبانی خود از جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد تاکیدکرد.

یکی از شرکت کنندگان در تظاهرات القدس، وجود عروسکی در تظاهرات معترضان به جمهوری اسلامی که چادر سیاه به تن دارد و اعدام شده است  راتهدیدی برای زن خود که محجبه است خواند. وی مکررا از من می خواست که ضبط صوت را خاموش نکنم و صدای اعتراض او را به گروه مخالف برسانم   


.
این امر از سوی برگزار کنندگان تظاهرات ایرانیان نادرست خوانده شد. در این رابطه نظر مهرداد درویش پور از برگزارکنندگان تظاهرات و شعله ی ایرانی و کیمیا پازوکی از فعالان حقوق زنان را پرسیده ایم.


.
یکی از دختران بسیار جوان در تظاهرات موافقان روز قدس از درد دست خود به دلیل اصابت تخم مرغی که به سوی آنها پرتاب شده بود،  گله مند بود.
تعداد زیادی از شرکت کنندگان دراین تظاهرات به عملکرد پلیس نیز بسیار معترض بودند.
محمد از تظاهرکنندگان کمیته ی القدس خواهان گفتگو با مخالفان این تظاهرات شد. وی آدرس اینترنتی خود را نیز در این جا اعلام کرده است. محمد عنوان می کند که او نیز خواهان آزادی و برابری ست

تظاهر کنندگان کمیته ی  القدس شرکت کنندگان در تظاهرات ایرانیان را به ضدیت و مخالفت با فلسطینی ها متهم کردند.


در پایان این تظاهرات، یکی از مسئولان آن  به زبان فارسی و طعنه آمیز از مخالفان ایرانی بخاطر پرتاپ تخم مرغ و گوجه فرنگی و پشتیبانی از دولت اسرائیل تشکر کرد. 
برخی از حاضران و شرکت کنندگان در تظاهرات اعتراضی به جمهوری اسلامی  با وجود رضایت کلی از جو حاکم بر تظاهرات اما با دادن برخی شعارها
ازجمله « نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران» مخالف بودند و آن را دفاع از حمله ی اسرائیل به غزه و باعث خرسندی  دولت اسرائیل دانستند.
دررابطه با این تظاهرات اضافه کنیم که روزنامه ی داگنس نی هیتر درخبری، تظاهرات ایرانیان را علیه رژیم جمهوری اسلامی و تظاهرات کمیته ی القدس را علیه اسرائیل نامیده و از شعارهای دوطرف برضد یکدیگر خبرداده است. تنظیم این خبر به گونه ای ست که تظاهرات ایرانیان به سود اسرائیل و درمخالفت با فلسطینیان نشان داده شده است. این درحالی ست که عکس چاپ شده همراه این خبر نشان می دهد که تظاهرکنندگان ایرانی پلاکاردی را با جمله ی مرگ بر بنیادگرایی، زنده باد فلسطین به همراه دارند. این خبر با اعتراض شماری از ایرانیان و مسئولان تظاهرات ایرانیان در روزگذشته روبروشده و خواستار تصحیح آن شده اند. روزنامه ی داگنس نی هیترضمن  پذیرش اشتباه خود اعلام کرده است که در شماره ی فردای روزنامه این خبر را تصحیح خواهدکرد.
در این رابطه گفتگوئی داریم با مهرداد درویش پور از مسئولان جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران.