لایحه سیاست فرهنگی سوئد

وزیرفرهنگ سوئد امروز لایحه ی سیاست فرهنگی سوئد را به پارلمان ارائه داد.
در لایحه ی پیشنهادی  یکی از مهم ترین بخش ها کاهش کنترل و اختیارات دولت بر مسائل فرهنگی کشور و انتقال اختیارات به مسئولان و سیاستمداران در مناطق مختلف کشورمعرفی شد.
ازجمله اولویت ها در این لایحه، رعایت حقوق کودکان وجوانان در زمینه ی فرهنگی، اهمیت دادن به میراث فرهنگی برای آینده و بهبود شرایط فرهنگی برای نوکردن آن عنوان شده است.


 
همچنین اعلام شده است که در زمینه ی سرمایه گزاری های فرهنگی نیز بر ایجاد مدارس خلاق با نقش پل های ارتباطی و تقویت بودجه ی ازجمله اداره ی امورهنرمندان  Konstnärsnämnden تاکیدخواهدشد. وزیرفرهنگ سوئد Lena Adelsohn Liljerot  درهفته ی گذشته در یک کنفرانس خبری مشترک با مود اولوفسون، وزیر اقتصاد اعلام کرد که بودجه ای معادل ۷۳ میلیون کرون برای سرمایه گزاری در زمینه ی فعالیت های فرهنگی اختصاص یافته است. در معرفی لایحه ی جدید سیاست فرهنگی، زمان انتقال قدرت و اختیارات از دولت به مناطق  سال ۲۰۱۱ اعلام شد. این انتقال به گفته ی وزیر فرهنگ بر فعالیت های نمایشی، نمایشگاه ها و کنسرت ها تاثیر چشمگیری خواهدگذاشت و باعث کاهش تولیدات آنها  و درعوض تقویت نقش آموزشی آنها خواهدشد.  مسئولیت کامل اداره ی کتابخانه ی سلطنتی به خود کتابخانه واگذارخواهدشد و سرمایه گزاری برای اجرای تعهدات فرهنگی رادیو و تلویزیون سوئد نیز تقویت خواهدشد.
در زمینه ی کمک های مالی به هنرمندان و نظام کمک دهی  Stipendiesystem  نیز به گفته ی وزیرفرهنگ تغییرات زیادی داده خواهدشد.
براساس این لایحه، در امورورزشی نیز تغییراتی صورت خوادگرفت و ازجمله بودجه ای معادل ۵۰۰ میلیون کرون در سال ۲۰۱۰ برای ایجاد مرکزی ملی جهت افزایش فعالیت های ورزشی برای کودکان و جوانان و انجام مسابقات بین المللی اختصاص خواهدیافت.

محمدعقیلی
mohamed.aghili@sr.se