جشنواره ی فیلم یاری در اوپسالا و استکهلم

انجمن یاری نهمین دوره ی جشنواره ی فیلم خود در اوپسالا و پنجمین سال آن در استکهلم را برگزار می کند.  
این جشنواره  از روز جمعه ۲۵تا یکشنبه ۲۷ سپتامبر در اپسالا و شنبه ۲۶ در استکهلم برگزار می شود. دو کارگردان سرشناس رخشان بنی اعتماد و پوران درخشنده و همچنین شهاب حسینی بازیگر، میهمانان این جشنواره هستند. در اوپسالا از جمله ۹ فیلم بلند و در استکهلم ۴ فیلم بلند و شش فیلم کوتاه نمایش داده می شود.
در رابطه با این جشنواره گفتگوئی داریم با فریبا میرزاعلی مدیر این جشنواره