نارضایی از نشست نیویورک

نشست پیرامون مسائل زیست محیطی در نیویورک که ازسوی سازمان ملل و با شرکت رهبران بیش از ۱۰۰ کشورجهان در روزگذشته برگزارشد، امیدواری چندانی را برای رسیدن به توافقی درمورد امضای قراردادی جدید ایجادنکرد.
رهبران دو کشوری که بیشترین تولید و انتشار گازهای گلخانه ای را در جهان دارند، یعنی چین و آمریکا گرچه بر کاهش انتشار این گازها تاکیدکردند، اما رقم یا عدد مشخصی را برای این کاهش ازسوی خود اعلام نکردند.


 
باراک اوباما در سخن رانی خود گفت که ما به اینجا نیامده ایم تا پیشرفتمان را جشن بگیریم، ما به اینجا آمده ایم تا پیشرفت و کارهای بازهم بیشتری را انجام دهیم.
ازسوی دیگر نخست وزیر ژاپن که از کشورهای بزرگ صنعتی و تولیدکننده ی گازهای گلخانه ای ست برکاهش این تولیدات در ژاپن به میزان ۲۵ درصد تا سال ۲۰۲۰ تاکیدکرد.
نتیجه ی این نشست به نظر فردریک راین فلدت، نخست وزیر سوئد رضایت بخش نبود و چشم انداز روشنی برای یک توافق عمومی در نشست کپنهاگ در ماه دسامبر به دست نداد. دراین رابطه وزیرمحیط زیست سوئد، آندرآس کارل گرن، دیدار رهبران دو کشور آمریکا و چین را درجریان این نشست بسیارمهم دانست.
نشست جهانی مسائل زیست محیطی در ماه دسامبر در کپنهاگ، پایتخت دانمارک برگزارمی شود و قرارداد جدیدی به جای قرارداد کیوتو امضا خواهدشد. اتحادیه اروپا که برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای  به میزان ۲۵ درصد تا سال ۲۰۲۰ و جلوگیری از گرمایش کره زمین تلاش می کند، امیدواراست که کشورهای دیگر را نیز برای چنین اقدامی باخود همراه کند. وظیفه ی چنین اقدامی به عهده ی دولت سوئد که ریاست دوره ای این اتحادیه را به عهده دارد، گذاشته شده است.