پلیس هنوز نشانی از سارقان به دست نیاورده است

باوجود گذشت بیش از یک روز از سرقت بزرگ در استکهلم و تلاش گسترده ی پلیس، هنوزهیچ سرنخ و یا نشانی از دزدان به دست نیامده است. پلیس سوئد با احتمال این که دزدان از سوئد خارج شده باشند، برای تعقیب آنها از پلیس اتحادیه اروپا  Europool  و پلیس بین المللی Interpol   نیز درخواست کمک کرده است.
پلیس همچنین درحال بررسی و آزمایش ازجمله آثارانگشتی ست که در هلیکوپترپیداکرده و نیز تحلیل و بررسی سرنخ ها و اطلاعاتی ست که مردم داده اند و به بیش از ۳۰۰ مورد می رسد.