نشست گروه ۲۰

نشست سران ۲۰ کشور بزرگ صنعتی و ثروتمند جهان با عنوان گروه ۲۰ که در Pittsburgh  در ایالت پنسیلوانیا در آمریکا جریان دارد امشب به وقت سوئد به کار خود پایان خواهدداد.
فردریک راین فلدت، نخست وزیرسوئد که سخنگوی اتحادیه اروپا دراین نشست است امیدواراست که پیشنهاداو برای حذف یا کاهش پاداش یا بونوس بانکداران و رؤسای بانک ها به تصویب برسد. او می گوید که باتوجه به مخالفت احتمالی آمریکا، امیدواری او این است که بخش هایی از طرح پیشنهادی او ازجمله  مشروط کردن پاداش به رؤسای بانک ها درصورت موفقیت درازمدت آنها، مورد تصویب قرارگیرد. کشورهای اتحادیه اروپا بااین طرح موافقت کرده اند و امیدوارند که کشورهای دیگررا نیز باخود همراه کنند.

نشست سران ۲۰ کشورصنعتی و ثروتمند جهان در شهرقدیمی پیتزبورگ، باهدف یافتن راه های پیش گیری از بروز بحرانی دیگر در نظام مالی جهان و رسیدن به توافقی جمعی دراین زمینه و همچنین پرداختن به مسائل جوی و زیست محیطی و دیگر مسائل روزجهان برگزارمی شود.
اعضای گروه ۲۰ آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا، ژاپن، چین، روسیه، استرالیا، اندونزی، هند، برزیل، آرژانتین، عربستان سعودی، مکزیک، کره جنوبی، ترکیه و آفریقای جنوبی هستند.
این نشست همچون نشست های سالانه ی این کشورها با مخالفت و اعتراض گروه های مدافع حقوق کشورهای فقیر و محروم روبروشده و تظاهراتی نیز دراین شهر انجام شده است. برای مقابله با تظاهرات اعتراضی ، هزاران پلیس در سطح شهر استقراریافته اند و گفته می شود که دربخورد با تظاهرکنندگان از گاز فلفل و گلوله های پلاستیکی استفاده کرده است. با این حال پلیس اعلام کرده است که وسعت تظاهرات کمتراز حدی ست که موردانتظارآنهابوده است. در تظاهراتی که روزگذشته برگزارشد، شماری نیز دستگیرشدند.