آری یا نه به آزادی ازدواج همجنس گرایان در کلیساهای سوئد

مجمع کلیسای سوئد فردا در اوپسالا به قانون اجرای مراسم عقدهمجنس گرایان درکلیساها رای خواهدداد. درصورت رای مثبت به این قانون، همجنس گرایان خواهندتوانست در کلیساها نیز به عقد یکدیگر درآمده و ازدواج آنها همچون ازدواج میان زنان و مردان در کلیساها ثبت شود.  
پارلمان سوئد در ماه مه گذشته قانون آزادی ازدواج همجنس گرایان را تصویب کرد، اما کلیسای سوئد هنوز دراین مورد تصمیم نگرفته است.

درحال حاضرهمجنس گرایان می توانند در کمون ها و مراکز دولتی به عقد یکدیگردرآیند.
به گزارش روزنامه ی سونسکا داگ بلادت از مجموع ۲۵۱ عضو مجمع کلیسا  ۵۳ درصد با آزادی ازدواج همجنس گرایان در کلیساها موافقند و تنها ۱۶ درصد با آن مخالف هستند. درنظرخواهی این روزنامه ۲۲ درصد نیز از دادن پاسخ خودداری کرده اند.
Nils Gårder  حقوقدان و عضو شورای کلیسا که خود مخالف آزادی ازدواج همجنس گرایان در کلیساست، وجود اکثریت موافق با این قانون در مجمع را  نگرانی این اعضا بخاطر ازدست دادن جایگاه کلیسا نزد مردم می داند. او همچنین به ترسی اشاره می کند که درمورد ازهم پاشیدن مجامع وابسته به کلیسای سوئد وجود دارد. اومی گوید که چنین خطری درصورت پذیرفته شدن پیشنهاد شورای کلیسا درمورد پذیرش این قانون، بازهم بیشتر خواهدشد.
Nils Gårder معتقداست که چنین تصمیمی می تواند هم درمجمع کلیسای سوئد و هم در مجامع بین المللی مسیحیان بسیار بحث برانگیز شود.
مجمع کلیسا مرکزتصمیم گیری امورمذهبی و نهادی شبیه به پارلمان است و شورای کلیسا نیزدرچنین مقایسه ای نقش دولت را دارد.
کلیسای سوئد حدود ۷ میلیون عضو دارد و تصمیمی که فردا درمجمع کلیسا اتخاذخواهدشد، می تواند تاثیر زیادی در واکنش اعضای آن داشته باشد.

محمدعقیلی
mohamed.aghili@sr.se

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".