حزب چپ و انتخابات پیش رو

حزب چپ سوئد Vänsterpartiet روز گذشته برنامه ی انتخاباتی خود را معرفی کرد. حزب چپ در برنامه ی انتخاباتی خود بر اصل برابری، رفاه عمومی و حریم خصوصی افراد تاکیدکرده است.  دراین مورد Anki Ahlsten  دبیرسیاسی حزب می گوید که این موضوعات مهمی هستند که چهره ی حزب و جهت های موردنظرحزب را معرفی خواهندکرد و به دلیل همکاری با دو حزب دیگر مشترکا مورد بث و گفتگوقرارخواهندگرفت.


حزب چپ سوئد Vänsterpartiet روز گذشته برنامه ی انتخاباتی خود را معرفی کرد. حزب چپ  در برنامه ی انتخاباتی خود بر اصل برابری، رفاه عمومی و حریم خصوصی افراد تاکیدکرده است.  دراین مورد Anki Ahlsten  دبیرسیاسی حزب می گوید که این موضوعات مهمی هستند که چهره ی حزب و جهت های موردنظرحزب را معرفی خواهندکرد و به دلیل همکاری با دو حزب دیگر مشترکا مورد بث و گفتگوقرارخواهندگرفت.
به نظر شورای رهبری حزب چپ که می خواهدپاسخ روشنی درمورد اولویت های مورد نظر خود پیش از انتخابات سال آینده بدهد، رفاه عمومی ازمهم ترین مسائل انتخاباتی ست. رهبری حزب تاکید می کند که هدف، تنها کاستن از آسیب هایی که سیاست های دولت بورژوایی ایجادکرده نخواهدبود، بلکه بهترکردن آن موردنظراست. مسئله ی مهم دیگر برای رهبری حزب چپ، برابری ست.
آنکی آهلستد، دبیرسیاسی حزب دراین زمینه به حق داشتن کارتمام وقت و محدودکردن کارموقت و تصویب قانونی برای مواردی که طرفین استخدامی به توافق نمی رسند و همچنین تغییراتی در کمک هزینه ی والدین باتوجه به استفاده ی بیشترزنان  اشاره می کند.
درمسائل مربوط به رعایت حریم خصوصی افراد، حزب چپ خواستار لغو قانون شنود رادیویی FRA و همچنین قانون منع پیاده کردن آثار صوتی و تصویری  fildelningslagen  است.
بخش اقتصادی و ازجمله میزان افزایش مالیات ها و آینده ی صندوق بیکاری دراین برنامه با جزییات مطرح نشده اند و قراراست پس از مذاکره با دو حزب دیگر بلوک سبز و سرخ و درتوافقی با آنها اعلام شود.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".