1 av 3
2 av 3
3 av 3

درخواست کمک از کلیساها

مراجعه ی افراد فقیر و به ویژه مادران تنها به کلیساها برای دریافت کمک افزایش یافته است. شمار کسانی که برای نمونه از آغاز سال های  ۲۰۰۰  برای دریافت کمک به کلیسای شهر یوله مراجعه می کردند ۵ نفر در هفته بود درحالی که این تعداد اینک به بیشتر از ۳۰ نفر درهفته رسیده است. ازاین تعداد ۶۰ تا ۷۰ درصد مادران تنها هستند.

یکی ازمادرانی که به این کلیسا مراجعه کرده به خبرنگار برنامه بامدادی شبکه اول رادیوسوئد می گوید که با کمک هزینه ی بیماری باید خود، دختر، پسر و نوه اش را سیرکند که ممکن نیست. می گوید که یشتر وسایل بهادار خود را فروخته است، اما بااین حال در شرایط دشواری به سرمی برند.Per-Erik Lindberg  از شورای کلیسای دیاکونی در یوله نیز می گوید که هرگز نمی توانسته بیاندیشد که زیر ظاهر زیبای رفاه اجتماعی، افراد زیادی درچنین وضعیت دشواری وجود داشته باشند.
این موضوع صبح امروز در برنامه بامدادی رادیوسوئد P1 morgon میان دوتن از اعضای کمیسیون اموراجتماعی پارلمان به بحث گذاشته شد، Chatrine Pålsson Ahlgren از حزب دموکرات مسیحی و Ylva Johansson از حزب سوسیال دموکرات.
  کاترین پولسون آهلگرن ضمن دردناک خواندن شرایط موجود برای این گونه افراد که دلیل آن را بحران مالی بین المللی و نیز خوب عمل نکردن نظام اداری و اجتماعی دانست،  گفت که درمجموع از سال ۲۰۰۶ که دولت اتحادبورژوایی حکومت را دردست گرفته، شرایط زندگی افراد فقیر، مادران تنها و خانواده ها بهبود زیادی یافته است. او در پاسخ به پرسشی درمورد این که چه کسی یا کسانی مسئول رسیدگی به این امرهستند، ضمن تایید مسئولیت دولت و همچنین نمایندگان پارلمان، بیشترین مسئولیت را متوجه کمون ها و مراکز خدمات اجتماعی دانست.
 اما ایلوا یوهانسون مسئولیت دولت را دراین زمینه بزرگ عنوان کرد. او گفت که در شروع کار دولت جدید چنین افرادی وجودداشتند، اما این دولت  شکاف طبقاتی را افزایش داده و نسبت به کاهش رشد اقتصادی نیز اقدامی انجام نداده است که نتیجه اش افزایش شمار بیکاران و کسانی ست که به دلیل کاهش کمک هزینه های بیکاری و اجتماعی در شرایط دشواری به سرمی برند. ایلوا یوهانسون شرایط ایجادشده و اجبار برخی از مردم به مراجعه به کلیساها را شرم آور دانست و گفت که دولت  امنیت اجتماعی را نابود کرده است. درپاسخ، کاترین پولسون آهلگرن این اتهام را ردکرد و گفت که براساس بودجه ی ارائه شده، دولت ۳۲ میلیارد کرون برای سرمایه گزاری اختصاص داده است که ۲۴ میلیارد آن صرف ایجادکار خواهدشد.
کاترین پولسون آهلگرن همچنین تاکیدکرد که باایجادکار، خانواده های بیشتری از امکانات مالی بهتر برخوردارمی شوند و ازجمله کودکان آنها زندگی راحت تری خواهندداشت. درپاسخ به او، ایلوا یوهانسون بر حقوق برابر تمام کودکان تاکیدکرد و کاهش مالیات ها را توسط دولت درازای دریافت وام، عامل اصلی نابسامانی مالی گروه های کم درآمد و فقیر  دانست.
درپایان درپاسخ به مجری برنامه که درمورد درست بودن ادامه ی مراجعه ی مادران تنها برای غذا و پوشک بچه به کلیساها پرسید، کاترین پولسون آهلگرن همکاری های اجتماعی را قابل تحسین دانست، اما مسئولیت اصلی را متوجه کمون ها و مراکز خدمات اجتماعی کرد که این امر با واکنش تند ایلوا یوهانسون روبروشد که مراجعه ی مردم فقیر و مادران تنها به کلیسا برای غذا و پوشک بچه را شرم آوردانست.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".