انتقاد شدید مود اولوفسون بە شرکت دولتی انرژی سوئد

بدنبال افشای خبری در اوایل این هفته مبنی بر فروش شبکه برق شرکت دولتی انرژی "وتنفال" Vattenfall در تلویزیون کانال چهار سوئد، انتقادهای تند وتیزی از سوی مطبوعات این کشور متوجه روسا و مقامات این شرکت دولتی شد. دلیل اصلی فروش شبکه برق "وتنفال" سرمایه گذاری در یک نیروگاه هسته ای بریتانیا اعلام شده بود. لارش وستربری رئیس هیئت مدیره شرکت "وتنفال" فروش شبکه برق این شرکت را قویا انکار کرد. وی در پاسخ به خبرنگار اکوت بخش خبری رادیو سوئد گفت که در مورد این مسئله در هیئت مدیره بحث شده است اما هیچ گونه برنامه ای برای فروش در دستور کارمان قرار ندارد.

از سوی دیگراین شرکت با انتقاد شدید مائود اولوفسون وزیر اقتصاد سوئد، روبرو شد. اولوفسون معتقد است روسای "وتنفال" با اقدامات اخیر خود به نام و شهرت این شرکت ضربه وارد آورده اند. اشاره کنیم که شرکت دولتی "وتنفال" به دلیل سرمایه گزاری در کشور های آلمان، لهستان و هلند در انرژی هایی که با موازین سیاست محیط زیست در زمینه آب و هوا سازگاری نداشته، بارها مورد انتقاد قرار گرفته است.