8 år är en lång tid

برگردان بخشی از مقالۀ پتر انگلوند، دبیر دائمی آکادمی سوئد دربارۀ داویت ایساک

بخشی از مقالۀ پتر انگلوند، دبیر دائمی آکادمی سوئد دربارۀ آزادی بیان به مناسبت هشتمین سال زندانی شدن داویت ایساک، روزنامه­نگار و نویسندۀ سوئدی- اریتریائی. این مطلب امروز در ۸۱ رسانۀ سوئد به چاپ رسیده است.

هشت سال زمانی طولانی است!

 سپتامبر ۲۰۰۱. چه کار می­کردید؟ ما چه می­کردیم؟ البته من نمی­دانم شما چه می­کردید، اما خود من کار جدیدم را در استکهلم آغاز کرده بودم، همزمان که پس از جدائی از همسر، برای سر و سامان دادن به اوضاع خود و بچه­هایم زحمت می­کشیدم. احتمالا همۀ ما در آن سه­شنبه کمابیش با اتفاقی که برای برج­های نیویورک افتاد سرگرم بودیم.
این که زمانی طولانی از ماجرا گذشته تنها یک حس نیست. واقعی است. آن کار را پشت سر گذاشتم، ازدواج مجدد کردم و پسرانم بزرگ شدند و الان مرد هستند. هشت سال زمانی است طولانی.