انتخاب بلند پایه ترین مقامات اتحادیه اروپا

روز گذشته نخست وزیران و روسای کشورهای عضو اتحادیه اروپا یک مرد و یک زن را به عنوان بالاترین مقام و چهره های جدید این اتحادیه برگزیدند. هرمان فن رومپای نخست وزیر کنونی بلژیک، همچنان که در چند هفته گذشته نیز نامش بر سر زبانها بود، به عنوان رئیس اتحادیه اروپا برگزیده شد. او می گوید: " درست است که قوت ما در اتحاد و توافق ماست، اما اختلاف و گوناگونی ما، دارائی و ثروت ماست. بدون احترام و سپاس به گوناگونی مان، هرگز قادر به ساختن و تداوم اتحادمان نیستیم. این اصل را برای همیشه در مغز خود حک خواهم کرد." هرمان فن رومپای از اول ژانویه ۲۰۱۰ به سمت جدید خود به عنوان رئیس اتحادیه اروپا آغاز به کار خواهد کرد.

هرمان فن رومپای کاتولیک و از حزب دمکرات مسیحی است. از خصوصیات وی چنین نقل می کنند که او مهارت خاصی در گوش  دادن به حرفهای دوستان و هم حریفان خود دارد و درست از همین طریق موفق شد که پراکندگی در میان سیاستمداران واحزاب بلژیک را تبدیل به اتحاد در میان آنان سازد.

برخلاف اینکه انتخاب هرمان فن رومپای از قبل قابل پیش بینی بود، برگزیدن کاترین اشتون بالاترین مقام  در سیاست خارجی اتحادیه اروپا و به عبارت دیگر انتخاب وی به عنوان وزیر امور خارجه این اتحادیه، باعث شگفتی بسیار شد. کاترین اشتون که از حزب کارگر بریتانیاست، هم اکنون به عنوان کمیسیونر اتحادیه اروپا در امور بازرگانی مشغول به کار است. گفته می شود توانایی او در متقاعد کردن، سبب پیش بردن سیاست خارجی اتحادیه اروپا در صحنه جهانی خواهد شد. کاترین اشتون می گوید که برای دریافت پاسخ های مناسب و همچنین برای ایجاد روابط مطلوب در اروپا ، به دیپلماسی آرام روی خواهد آورد. او همچنین می گو ید با همین شیوه به عنوان کمیسیونر اتحادیه اروپا در امور بازرگانی کار کرده است و خیال به ادامه چنین شیوه ای در سمت جدید خود به عنوان وزیر امور خارجه این اتحادیه دارد.