نمایشگاهی از سوی انجمن ملی برای پیشبرد ایمنی در ترافیک

روز چهارشنبه چهار نوامبر نمایشگاهی از سوی انجمن ملی برای پیشبرد ایمنی در ترافیک National Föreningen för Trafiksäkerhetens Främjande  در یوتبوری  برپا شد. در این نمایشگاه که در موزه فرهنگ جهانی Världskulturmuseet برگزار شد، بیش از ۱۵۰۰نفر شرکت کردند. بازدید کنندگان از ملیت های گوناگون در این مکان حضور یافتند و فرصتی بود تا پرسش های خود که بیشتر پیرامون مسائل ایمنی در ترافیک بود را، با مقامات و مسئولین طرح کنند.

. این نمایشگاه که از ساعت یازده تا هجده به طول انجامید، شامل ۲۴ سمینار به زبان های گوناگون بود که در آن از جمله پرسش هایی در مورد اتوبوس، بیمه اتومبیل، گواهی نامه رانندگی و میزان جریمه های رانندگی از سوی بازدید کنندگان مطرح شد. در این روز همچنین چندین گروه موسیقی از انجمن های مختلف به اجرای برنامه های گوناگون پرداختند. شهلا علم شاهی مشاور درامور ترافیک که خود از مبتکران این نمایشگاه بود در گفتگویی با عبدارزاق حسنی ابتدا در باره هدف از برگزاری این نمایشگاه را توضیح داد. این گفتگو و همچنین گزارشی از این نمایشگاه را می توانید در فایل صوتی زیر بشنوید.