اهدای جایزه به یک نوجوان ایرانی برای فعالیت علیه بیگانه ستیزی و نژاد پرستی

دانیل ریاضت نوجوان هجده ساله ایرانی مقیم فالون که در سال آخر دبیرستان مشغول به تحصیل است، جایزه امسال هنرمندان سوئدی موسوم به "هنرمندان علیه نژاد پرستان" و یا "Artister mot nazister" را بدلیل فعالیتهایش علیه بیگانه ستیزی و نژاد پرستی دریافت کرد.سخنرانی علیه بیگانه ستیزی در تظاهرات و مانیفست ها از جمله فعالیت های دانیل در این زمینه هست. دانیل در گفتگویی با پژواک تعریف می کند که این جایزه به مبلغ پنجاه هزار تومان است و مایل است که همه این مبلغ را صرف مبارزاتش علیه بیگانه ستیزی کند. دانیل ریاضت عضو جوانان حزب چپ وهمچنین مسئول جوانان این حزب در شهر فالون است. وی همچنین بنیانگذار سازمانی است موسوم به دالارنا علیه نژادپرستی "Dalarna mot rasism" . برای شنیدن گفتگو با دانیل ریاضت می توانید به فایل صوتی زیر مراجعه کنید.