Barnkonventionen 20 år

بیست سالگی کنوانسیون جهانی حقوق کودکان

امروز ۲۰ نوامبر کنوانسیون جهانی حقوق کودک ۲۰ ساله می­شود. کشور سوئد یکی از نخستین کشورهائی بود که این کنوانسیون را امضاء کرد و گفته می­شود که مفاد این کنوانسیون را بخوبی دنبال کرده است با این حال سال­هاست که از سوی ارگان­های مسئول اجرای مفاد این کنوانسیون مورد انتقاد قرار دارد. اساسی­ترین انتقادی که به دولت سوئد در این زمینه می­شود این است که قوانینی که شامل مواد کنوانسیون جهانی حقوق کودکان باشد در این کشور وضع نگردیده است. لیندا نوردین تورشلوند  Linda Nordin Thorslund دبیر کل اتحادیۀ سوئدی سازمان ملل متحد است که کنوانسیون حقوق کودک را نقطۀ عزیمتی می­داند برای کار در زمینۀ حقوق اساسی کودکان. او می­گوید:
«این کنوانسیون به قانون­گذاری در زمینۀ حقوق کودکان سراسر جهان، مثلا حقوق کودکان در شرایط کشمکش­های مسلحانه، کمک مؤثری کرده است.»
مبتکر وضع کنوانسیون جهانی حقوق کودکان، کشور لهستان بود که کار در این مورد را در سال ۱۹۷۹ آغاز کرد اما ده سال طول کشید تا در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹، مفاد آن مورد تأئید مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گیرد.
کنوانسیون جهانی حقوق کودکان به مرور مورد تأئید همۀ کشورهای عضو سازمان ملل متحد قرار گرفت و در حال حاضر تنها دو کشور هستند که این معاهده را امضاء نکرده­اند، یکی ایالات متحدۀ آمریکا و دیگر سومالی.