رویدادهای مربوط به ایران

محکومیت جمهوری اسلامی به نقض حقوق بشر در ایران

محمدعقیلی

روز جمعه، بیستم نوامبر کمیته ی سوم حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل  باصدورقطعنامه ای ضمن ابراز نگرانی عمیق از نقض فزاینده ی حقوق بشر در ایران، سرکوب معترضان به نتیجه ی انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه را محکوم کرد.
این قطعنامه که ازسوی دولت کانادا پیشنهادشده بود با ۷۴ رای موافق، ۴۸ رای مخالف و ۵۹ رای ممتنع به تصویب رسید. کشورهای روسیه و چین چون گذشته به این پیشنهاد رای مخالف دادند، اما عربستان سعودی برخلاف بیشترکشورهای عربی به این پیشنهاد رای موافق داد. دراین قطعنامه، کشته شدن  ۷۲ نفر در تظاهرات اعتراضی مردم، دستگیری های بی رویه و غیرقانونی، اعترافات اجباری و محاکمات نمایشی و آزار زندانیان ازجمله با شکنجه و تجاوز محکوم شده است. 
  


پروفسور سعید محمودی استاد حقوق بین الملل و رئیس دانشکده ی حقوق استکهلم، در گفتگویی با ما ضمن اشاره به قطعنامه های پیشین مجمع عمومی در محکومیت نقض حقوق بشر درایران، این قطعنامه را از دو نظر با قطعنامه های پیشین متفاوت می داند.