همجنسگرایان در فرهنگهای مبتنی بر ناموس

طاهر جام برسنگ

حقوق همجنس­گرایان، دو جنس­گرایان و دگرجنس­گونه­گان سال­هاست که در سوئد مد نظر است و در دستور کار سیاست­گذاران این کشور قرار دارد. اما در میان شهروندان سوئدی هستند افرادی با گرایشات جنسی غیر دگرجنس­گرایانه که متعلق به فرهنگی­اند که اصطلاحا فرهنگ مرتبط با ناموس خوانده می­شوند. در بین این گروه افراد همجنس­گرا، دوجنس­گرا یا دگرجنس­گونه می­توانند در ستم مضاعف قرار گیرند.

پیش از این در پژواک از نمایش فیلمی صحبت کرده بودیم که مستندی است از وضعیت چنین گروهی در جوامع اسلامی. این فیلم «بدتر از حیوان» نام دارد و اسکار هدین فیلمساز سوئدی آن را بر اساس زندگی دو جوان ساخته که تباری مسلمان دارند. محمد جوان مصری است که در این فیلم گرایشات هم­جنس خواهانۀ خود را بیان کرده و پس از نمایش فیلم، مورد تهدید افراد خانواده­اش قرار گرفته است. پلیس برای تعقیب موضوع نیاز دارد که کسی از تهدیدگران شکایت کند، امری که برای محمد دشوار است، چه تهدیدکنندگان او افراد خانواده­اش هستند. او می­گوید:
«مرا مستقیم به مرگ تهدید نکرده­اند اما مثلا گفته­اند اگر در مصر بودیم، مسئله را در عرض ده دقیقه حل می­کردیم یا این که باید بدانی که در قوانین شریعت مجازات همجنسگرائی مرگ است.»
یکی دیگر از افرادی که در این فیلم از زندگی خود می­گوید شیرین نام دارد. که پس از نمایش فیلم، ناپدری­اش مصطفی برای حفظ آبرو و شرافت خود سوئد را ترک می­کند. مصطفی همان کسی است که گفته­اش یعنی «بدتر از حیوان»، شده است عنوان فیلم.
اما اهل سیاست در سوئد چه می­گویند؟ کارینا هگ Carina Hägg عضو پارلمانی حزب سوسیال دمکرات از این که فیلمی ساخته شده است که زندگی هم­جنسگرایان در فرهنگ­های مبتنی بر ناموس را مستند کرده رضایت دارد. او می­گوید:
«چنین چیزی پیش از این نمایش داده نشده بود اما اکنون با نمایش آن، موضوع در بالاترین ردۀ دستور کار سیاسی قرار خواهد گرفت.»
ماریان بری Marianne Berg عضو حزب چپ سوئد نیز بر این نظر است که از موضوع مطرح شده در فیلم آگاهی کمی نزد پلیس، دادستانی و دستگاه قضائی وجود دارد و این وظیفۀ سیاست­گزاران است که حقوق برابر انسانی را در اولویت خود قرار دهند. عضو حزب چپ می­افزاید:
«باید برخاست و به بحث در این مورد دامن زد و با جسارت مدنی از حقوق برابر همۀ انسان­ها دفاع کرد.»

taher.jambarsang@sr.se