اعزام نیروهای بیشتر نظامی به افغانستان

شب گذشته ۱۰۳ سرباز سوئدی دیگر به شمال افغانستان اعزام شدند. دوران ماموریت این سربازان شش ماه اعلام شده است. در مجموع  ۴۹۴سرباز سوئدی اخیرا به سربازان مستقر در منطقه پیوسته اند. 
این در حالیست که مخالفت و یا زیر سئوال بردن اعزام نیروهای نظامی به افغانستان به دلیل از جمله افزایش نا امنی در منطقه افزایش یافته است. بنا بر گزارش های خبری، در هفته های اخیر برمیزان حملات علیه سربازان سوئدی در حوالی مزار شریف افزوده شده است.
میزان ضرورت حضور کمک های  نظامی کشورها ی خارجی در افغانستان برای پیشبرد روند دمکراسی و امنیت در کشور، مدت هاست که مورد بحث و گفتگو بوده است .

از جمله می توان به انتقاد حزب چپ و رای منفی آن به تصویب تقویت نیروهای نظامی سوئد در افغانستان در هفته ی گذشته در پارلمان اشاره کرد.  Hans Linde از حزب چپ هنگام تصویب این امر در پارلمان، حضور نیروهای نظامی خارجی در افغانستان را تنها کمک به بدتر شدن شرایط امنیتی آن  کشور دانست. این در حالیست کهTolgfors Sten وزیر دفاع سوئد این مطلب را غیر مسئولانه نسبت به عواقب امنیتی افغانستان خواند. وی همچنین عنوان کرد که حضور نیروهای نظامی برای پیشبرد کمک های غیر نظامی در افغانستان  نیز ضروری ست.به نظر Tolgfors Sten اگر نیروهای نظامی منطقه را ترک کنند، حتی مدارسی که برای دختران در آنجا بنا می شود، توسط طالبان به آتش کشده خواهد شد.   
این در حالیست که مدیران عالیرتبه ی کمیته ی  سوئد- افغانستان این امر را رد می کنند. در شماره ی امروز روزنامه ی داگنز نی هتر از قول  Torbjörn Petterson مدیر عامل این کمیته آمده است که آن ها هرگز از نیروهای نظامی کمکی دریافت نکرده اند. وی عنوان می کند که این کمیته چهارصد مرکز آموزشی  در افغانستان بنا کرده که  هر گز به آتش کشیده نشده اند. وی روند پیشبرد فعالیت های سازندگی، بدون حضور نیروهای نظامی سوئدی را موثرتر  خوانده است .اما فتاح محمدغفوری  آگاه به مسائل جاری در افغانستان و از اعضا کلوپ  قلم افغان ها در سوئد حضور نیروهای نظامی خارجی را با توجه به شرایط فعلی هم برای پیشبرد روند امنیت و هم دمکراسی در افغانستان ضروری می داند.    
zinat.hashemi@sr.se