جراحی های غیرضروری

سالانه ده ها هزارعمل جراحی زانو در سوئد انجام می شود که ضرورتی برای انجام آن وجود ندارد. گزارش کمون ها و شوراهای استانی سوئد درمورد وضعیت درمانی کشور نشان می دهد که باوجود بی تاثیر دانسته شدن این گونه اعمال جراحی روی افراد بالاتر از ۴۰ سال، میزان آنها ازسال ۲۰۰۲ تاکنون ۵۰ درصد افزایش یافته است.
دراین گزارش آمده است که این اعمال جراحی می توانند به دلیل خطر عفونت، مشکلات بیشتری را برای بیماران ایجادکنند و پیشنهادشده است که به جای عمل جراحی از تمرین های فیزیوتراپی استفاده شود.