مردی با قلب پیوندی به دلیل تزریق واکسن آنفولانزای جدید، درگذشت

یک مرد ۵۰ ساله ی سوئدی که عمل پیوند قلب روی او انجام شده بود، کمی پس از تزریق واکسن آنفولانزای خوکی یا جدید، درگذشت. به این دلیل اینک اداره کل اموردارویی کشور، اقداماتی را برای بررسی دقیق ترو تشخیص درست یا نادرست بودن تزریق واکسن به افرادی که عمل پیوند اعضا روی آنها انجام شده، آغازکرده است.
مرد درگذشته، حدود ۱۸ سال پیش قلب جدیدی دریافت کرد و ازجمله افرادی بود که درردیف اول دریافت کنندگان واکسن آنفولانزای جدید قرارداشت. او دو هفته پس از دریافت واکسن درگذشت. دلیل این امر، قطع ارتباط قلب و دیگر اعضای بدن عنوان شده است.
تاکنون گزارش هایی ازمرگ ده ها نفرمبتلا به بیماری های مزمن به دلیل تزریق واکسن جدید دراختیار اداره کل امور دارویی قرارگرفته است، اما به گفته ی پزشکان این اداره، شماردرگذشتگان، ازاین بیشتراست.

محمدعقیلی
mohamed.aghili@sr.se