مصادره ی جایزه صلح نوبل شیرین عبادی

جمهوری اسلامی درصدد ضبط و مصادره ی دیپلم و مدال جایزه ی صلح نوبل شیرین عبادی و دیگر لوازم و دارایی های اوست.  
به گزارش اکوت، واحدخبررادیو سوئد، وزارت امورخارجه ی نروژ، کشوری که جایزه ی صلح نوبل را اهدامی کند، درواکنش به این خبر ضمن اظهارناراحتی اعلام کرده است که چنین امری تاکنون روی نداده و کاملا بی سابقه است.
Jonas Gahr Störe  وزیر امورخارجه ی نروژ نیز دریک بیانیه ی مطبوعاتی که در روزنامه ی نروژی Aftenposten  به چاپ رسیده اظهارکرده است که « ما شوکه شده ایم و چنین وضعیتی را درک نمی کنیم». دراین رابطه روز گذشته  یک مقام مسئول در سفارت جمهوری اسلامی در اسلو به وزارت امورخارجه نروژ احضار و اعتراض شدید دولت نروژ به او اعلام شد.
شیرین عبادی درسال ۲۰۰۳ به دلیل مبارزاتش درراه حقوق بشر، جایزه ی صلح نوبل را دریافت کرد. او که ازمدتی پیش برای شرکت در سمینارها و کنفرانس هایی به خارج ازکشورسفرکرده، هنوز به ایران بازنگشته است.

محمدعقیلی
mohamed.aghili@sr.se