رویدادهای ایران

تصمیم به ایجاد ده مرکز جدیدغنی سازی اورانیوم در ایران

دولت جمهوری اسلامی روزگذشته تصمیم گرفت که ده مرکز جدید غنی سازی اورانیوم در کشور ایجادکند. 
این تصمیم زمانی اعلام می شود که کشورهای ۵ به علاوه یک و همچنین آژانس بین المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی را بخاطر پنهان کاری در احداث نیروگاه جدیدی در اطراف قم مورد انتقاد شدید قرارداده و خواستارهمکاری جدی ترآن با آژانس شده اند.
این تصمیم جمهوری اسلامی که رئیس انرژی اتمی کشور، آن را پاسخی محکم به حرکت به گفته ی او ناپسند کشورهای ۵ به علاوه یک عنوان کرده، واکنش های شدیدی را در آمریکا و دیگر کشورهای طرف مذاکره با ایران برانگیخته است.

سخنگوی دولت آمریکا Robert Gibbs  روزگذشته اعلام کرد که چنین تصمیمی تخلف از قطعنامه های شورای امنیت است ومی تواند تحریم های بسیار شدیدتری را علیه ایران درپی داشته باشد.
دولت جمهوری اسلامی روزگذشته مصوبه ی خود درمورد احداث  ۵ نیروگاه جدید غنی سازی اورانیوم در طول دو ماه و طراحی ۵ نیروگاه دیگر در مقیاس تاسیسات نطنزرا برای اجرا به سازمان انرژی اتمی کشور ابلاغ کرد.
درماه های اخیر، کشف نیروگاه در دست احداثی با ظرفیت نصب سه هزار دستگاه سانتریفوژ دراطراف قم که جمهوری اسلامی وجود آن را به آژانس بین المللی انرژی اتمی اطلاع نداده بود، با واکنش های شدید بین المللی روبروشد و بدگمانی عمیقی را نسبت به جمهوری اسلامی درمورد ادامه  فعالیت های هسته ای خود در پنهان، باعث شد. اینک با اعلام برنامه ی احداث ۵ نیروگاه جدید غنی سازی اورانیوم تا دو ماه آینده و طراحی احداث ۵ نیروگاه دیگر، بدگمانی نسبت به جمهوری اسلامی در جهان عمق بازهم بیشتری یافته است. 
 بسیاری از صاحب نظران و ازجمله محسن حیدریان، تحلیلگر سیاسی در شهر بوروس، دلیل چنین اقداماماتی را ازسوی جمهوری اسلامی، وجود بحران عمیق سیاسی در داخل کشور و فشارهای بین المللی می دانند.

محمدعقیلی
mohamed.aghili@sr.se