کاهش مرگ و میر ناشی از عفونت در بیمارستان ها

شمار بیمارانی که ازعفونت های ناشی از شیوه ی درمان در بیمارستان ها جان خود را ازدست می دهند، روبه کاهش دارد.
تازه ترین گزارش کمون ها و شوراهای استانی سوئد، پس از اجرای برنامه های دوساله ای توسط این دو نهاد برای کاستن ازاین گونه عواض، نشان می دهد که میزان مرگ و میر ۲۲۰ مورد کاهش یافته و از ۱۲ درصد به ۸ و نه دهم درصد رسیده است. همچنین شمار افرادی نیز که ازاین عفونت ها آسیب دیده اند ۴۲۰۰۰ مورد کمترشده است. این امرباعث شده است تا امکانات درمان افزایش یافته و ازجمله حدود ۴۴۰ تخت بیمارستانی یا تقریبا بیمارستانی به وسعت و امکانات Danderyd  در استکهلم آزادشود.
دراین گزارش، عفونت های معمولی که بیماران هنگام مراجعه به بیمارستان نداشته اند و دربیمارستان به آن دچارشده اند، ازعفونت مجرای ادرار و عفونت زخم های پس ازعمل جراحی نام برده شده است.