پیشنهاد قانون جدیدی برای مدارس

Jan Björklund  وزیر آموزش، ظهرامروز پیشنهاد قانون جدید مدارس را که برای بررسی به شورای قانون گزاری داده خواهد، معرفی کرد. 
یکی از موارد مورد تاکید دراین پیشنهاد، استخدام آموزگاران تحصیل کرده و باصلاحیت است. براساس این پیشنهاد، مدارس کشور از استخدام آموزگارانی که فاقد تحصیل دانشگاهی دراین زمینه هستند باید خودداری کنند. دراین مورد یان بیورک لوند می گوید همچنان که کسی نمی خواهد توسط پزشک بی صلاحیتی مورد عمل جراحی قرارگیرد، کسی نیز نمی خواهد که فرزندش توسط آموزگاری بی صلاحیت آموزش داده شود.

از موارد دیگردراین پیشنهاد، تبدیل دوره ی آمادگی و مهدکودک  Förskola  به یک مدرسه ی خاص و درنتیجه پیوستن مستقل آنها به نظام آموزشی، رعایت مقررات اجرایی مدارس کمونی توسط مدارس خصوصی به ویژه در زمینه ی درمان و بهداشت دانش آموزان و محدود شدن امکان آزادی از دروس غیراجباری به ویژه در دبیرستان هاست.
حزب سوسیال دموکرات با بیشتر موارد پیشنهاد ارائه شده موافق است و تنها نگرانی ابرازشده ازسوی سخنگوی سیاست آموزشی این حزب Marie Granlund  اجباری شدن دادن تنظیم کارنامه درهر فصل حتی به دانش آموزان دوره ی آمادگی ست.
لایحه ی قانون جدید مدارس در بهار به پارلمان ارائه خواهدشد و احتمالا تا تابستان سال آینده به تصویب خواهدرسید.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista