کناره گیری وزیرمحیط زیست دانمارک

Connie Hedegaard  وزیرمحیط زیست دانمارک و مدیر نشست زیست محیطی سازمان ملل در کپنهاگ از مقام خود استعفا داد و نخست وزیر دانمارک   Lars Lökke Rasmussen  مسئولیت او را به عهده گرفت. او دلیل استعفای ناگهانی خود را حضوررهبران و رؤسای کشورهای مختلف جهان دراین نشست و مناسب تربودن ریاست نخست وزیر کشور عنوان کرد.
گفته می شود که اعتراض های روزهای اخیر و به ویژه اقدام صدها عضو سازمان های مختلف زیست محیطی شرکت کننده درنشست در پیش از ظهرامروز به  ترک جلسه، باهدف اعتراض به غیردموکراتیک بودن اجرای برنامه ها و پروژه ها، تنش ها و مشاجراتی را درمیان اعضای دولت دانمارک بوجودآورده و ازجمله باعث تصمیم  Connie Hedegaard به استعفا شده است.
دامنه ی اعتراضات  درروزگذشته با متوقف کردن اعضای سازمان زیست محیطی بین المللی دوستان زمین  Friends of the Earth  از ورود به محل کنفرانس افزایش یافت. اعضای این سازمان که مدیرعامل انجمن حفاظت ازمحیط زیست نروژنیزدرمیان آنهابود، دراقدامی اعتراضی به تحصن نشسته دست زدند. گفته می شود که معترضان امروز نیز که درحرکتی نمایشی، محل کنفرانس را ترک کردند به سازمان های معترض درخارج ازمحل نشست که نشستی باعنوان نشست مردمی را تدارک دیده اند، پیوسته اند.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista