احتمال امضانشدن قرارداد زیست محیطی جدید

فردا، جمعه آخرین روز نشست زیست محیطی سازمان ملل درکپنهاگ، پایتخت دانمارک است. براساس برنامه ی تنظیمی، فردا رهبران و رؤسای دولت های مختلف جهان بایستی قرارداد جدیدی را که جانشین قرارداد کیوتو خواهدشد، امضاکنند، اما گزارش های مختلف حاکی ازآماده نبودن این قرارداداست.

ساعتی پیش نخست وزیر دانمارک که ریاست نشست را نیز پس از کناره گیری  وزیرمحیط زیست دانمارک   Connie Hedegaard از ریاست نشست، به عهده گرفته اعلام کرد که گروه های کوچک تری مامور تنظیم نهایی و آماده کردن بخش های مختلف قرارداد شده اند. بااین حال، نظری همگانی براین است که فردا، قراردادی برای امضا آماده نخواهدبود و تنها انتظاری که می توان داشت، موافقت با تمدید قرارداد کیوتوست. دراین صورت می توان قرارداد جدیدی را نیز بطورجداگانه تنظیم کرد تا در سال ۲۰۲۰ به اجرادرآید.
ازجمله مسائل بحث برانگیز در نشست، درخواست گروه کشورهای فقیر برای تنظیم دو قرارداد جداگانه است. این کشورها عقیده دارند که قراردادی که درنشست تنظیم خواهدشد تنها به خواسته های کشورهای ثروتمند و تولیدکننده ی گازهای آلوده روی کره ی زمین توجه دارد و نه کشورهای فقیر که بیشترین آسیب و زیان را ازاین آلودگی ها متحمل می شوند. به این دلیل این کشورها خواستار قرارداد دیگری نیزهستند که توسط کشورهای فقیریا با توجه به شرایط و موقعیت زیست محیطی این کشورها تنظیم خواهدشد.
ازسوی دیگر تظاهرات اعتراضی مخالفان در بیرون محل برگزاری نشست همچنان ادامه دارد و ماموران پلیس دانمارک با استفاده از تمام نیروی خود و ایجاد دیواری قطوربرای بازداشتن تظاهرکنندگان از ورود احتمالی به محل نشست و پراکندن آنهاتلاش می کنند.
ازجمله تظاهراتی که امروز و فردا در کپنهاگ برگزارخواهدشد، تطاهرات اعتراضی ایرانیان ساکن سوئد به حضور محموداحمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ست. دراین مورد گزارش های جداگانه ای در سایت و برنامه ی پژواک خواهید دید و خواهیدشنید.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista