حزب مودرات، کاهش و حزب محیط زیست، افزایش

تازه ترین نظرسنجی مؤسسه ی Synovate  دررابطه با موقعیت احزاب درمیان مردم که در روزنامه های  Dagens Nyheter و Syd svenska به چاپ رسیده، نشان دهنده ی کاهش آرای حزب مودرات و افزایش آرای حزب محیط زیست است.
حزب مودرات دراین نظرسنجی ماه دسامبر حدود سه و نیم درصد آرای خود را درمقایسه با نظرسنجی ماه نوامبر ازدست داده است. درعوض حزب محیط زیست آرای خود را به حدود ده درصد رسانده است. آرای حزب بیگانه ستیز دموکرات های سوئد نیزمختصری افزایش یافته است.
درمجموع احزاب اپوزیسیون موفق شده اند که فاصله ی خود را با احزاب اتحادبورژوایی بازهم بیشترکنند.
جزییات بیشتر دراین مورد را به زودی درهمین صفحه ملاحظه خواهیدکرد.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista