صحنه ای از جشنوارۀ هیپ هاپ در استکهلم

جشنوارۀ موزیک هیپ هاپ در سوئد

گزارش: سارا شقایق

بزرگترین فستیوال ھیپ ھاپ ایرانی پنجشنبھ جمعھ و شنبۀ گذشتھ در استکھلم، مالمو و گوتنبرگ برگزار شد. ھنرمندان ھیپ ھاپ ایرانی از چند کشور اروپایی، آمریکا و یک ھنرمند از ایران در این جشنواره شرکت داشتند.

در استکھلم شاید کمتر کنسرتی بھ خود دیده باشد کھ در آن مادران و پدران برای شنیدن Kägelbanan سالن سرپایی ۶٠٠ نفری موسیقی ھیپ ھاپ کھ اغلب طرفدارانش از نسل فرزندانشان ھستند، گرد آمده باشند. سالن بھ شدت گرم است و اکثر جمعیت این برنامھ، ایرانی تبار. حضور خبرنگارن، خصوصاً رسانھ ھای فارسی زبان خارج از ایران چشمگیر است. گزارشگر موسیقی بی بی سی، بھزاد بلور با کلاه کابویی و تیپ ارتیستیش بھ این مجلس فضای ھالیوودی میبخشد.
اجرای شاھین نجفی ھنرمند مقیم آلمان را م یشنوید. او کھ از پر طرفدارترین ھنرمندن این برنامھ و آخرین نفری بود کھ بھ روی صحنھ آمد، پختھ ترین اجرای این جشنواره را ارائھٔ داد.
یا (Voice of change) از ھمان دو سال پیش کھ فکر برگزاری بزرگترین جشنواره ی ھیپ ھاپ ایرانی متولد شد، نام آن را آوای تغییر گذاشتند. منصور حسینی تھیھ کنندھا فرھنگی در (ریکس تیترن) یا تئاتر ملی سوئد یکی از برگزارکنندگان اصلی این
جشنواره، در مورد انتخاب نام م یگوید: (به فایل صوتی پیوست رجوع کنید!)
غوغا کھ پس از سالھا کار رپ در ایران، برای نخستین بار در سوئد بھ روی صحنھ میرفت تا بھ این شب ھرگز با مخاطبان خود رو در رو نشده بود.
غوغا بود یکی از ۶ ھنرمند جشنواره ی آوای تغییر کھ پس از اجرای استکھلم، در تور گوتنبرگ و مالمو شرکت کردند. برنامۀ استکھلم بھ طور کلی از نظر کیفیت اجراھا یکدست نبود و تابعی بود از تجربھ و کیفیت کار ۶ گروه شرکت کننده . اما قوت این فستیوال بھ گرد آوری صداھای مختلف از جامعھ پراکنده و زیرزمینی ھیپ ھاپ ایرانیست، در فضایی کھ ھر صدای مربوط بھ ایران چھ از عشق نوجوانی بخواند چھ از سانسور، بار سیاسی پیدا م یکند.
و اما نکتھ ی آزار دھندهی این برنامھ از دید برخی از تماشاچیان، گرایش ھای ناتیولانیستی برخی از ھنرمندان موسیقی ھیپ ھاپ این جشنواره بود. چھ در شعرھا چھ سخنان میان اجراھا. کھ تا حدی با کارھای ھنرمندانی مثل بھرنگ میری از استکھلم و شاھین نجفی از آلمان، کھ بیشتر تمرکز بر مسائل واقعی و جھانی دارند تا برتری قوم آریایی، جبران شد.

تهیه کننده: طاهر جام برسنگ

taher.jambarsang@sr.se

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".