Före detta Iransk diplomat beviljades assyl i Norge

دیپلمات مستعفی جمهوری اسلامی در نروژ پناهندگی سیاسی گرفت

بنا بر گزارش منتشر شده از سوی کمیتۀ نروژی-ایرانی حمایت از مبارزات مردم ایران، درخواست پناهندگی محمد رضا حیدری، دیپلمات مستعفی جمهوری اسلامی در نروژ از سوی این کشور پذیرفته شد. کمیتۀ نروژی-ایرانی حمایت از مبارزات مردم ایران در اطلاعیه­ای که روز گذشته به این مناسبت منتشر کرد، می­نویسد:
«روز سه شنبه ۱۶ فوریه، مقامات نروژی با اعطای پناهندگی به آقای حیدری بر شایعات جمهوری اسلامی و عواملش پایان دادند. امروز چهارشنبه ۱۷ فوریه ۲۰۱۰ آقای حیدری با ارسال بیانیه­ای مطبوعاتی به دو زبان انگلیسی و نروژی این خبر را به اطلاع رسانه­های گروهی نروژ رساند.»
در پایان اطلاعیۀ «کمیتۀ نروژی-ایرانی حمایت از مبارزات مردم ایران» می­خوانیم:
«آقای حیدری امروز همچنین در دیدارهایی جداگانه با حضور یکی از اعضای کمیتۀ نروژی-ایرانی حمایت از مبارزات مردم ایران، با خانم شیرین عبادی و سپس با هیئتی سه نفره از وزارت امور خارجۀ نروژ دیدار و گفتگو نمود. هر دو دیدار در راستای تقویت جنبش آزادیخواهانۀ مردم صورت گرفت.»

taher.jambarsang@sr.se