Matlandet Sverige

سوئد؛ مرکز جدید فرهنگ غذائی اروپا

پروژۀ دولتی اشاعۀ فرهنگ غذائی سوئد با برگزیدن ۵۰ سفیر فرهنگ غذائی از سراسر کشور آغاز به کار کرد. هدف از این سرمایه­گذاری رشد اقتصادی و ایجاد موقعیت­های جدید شغلی عنوان شده است. اسکیل ارلاندسون Eskil Erlandsson وزیر کشاورزی سوئد در این مورد به بخش بین­المللی رادیو سوئد می­گوید:
«در سطح دولت این نظریه وجود دارد که سوئد را با هدف ایجاد ده هزار موقعیت شغلی در نقاط مختلف کشور، به مرکز جدید صنایع غذائی در اروپا مبدل کنیم و امیدواریم سفیران صنعت غذائی بتوانند به ایجاد این موقعیت­ها و تولید درآمد کمک کنند.