Korta Nyheter

خبرهای کوتاه

چهار تن از فعالان جنبش صلح از شبکۀ افگ Ofog روز گذشته در دادگاه لولئو محاکمه و هر کدام به پرداخت جریمۀ نقدی معادل ۴۰ روز درآمد محکوم شدند. اتهام این افراد ورود غیرمجاز به منطقۀ محافظتی تمرینات نظامی ناتو، موسوم به Loyal Arrow در تابستان گذشته بود. هدف این فعالان شبکۀ افگ کارشکنی در تمرین نظامی بود و پیش از این که نیروهای محافظتی موفق به جلوگیری از عملیات آنها شوند، توانستند حدود چهار ساعت در تمرین­های نظامی ناتو  ایجاد اخلال کردند.
شبکۀ صلح­خواهان Ofog کار خود را مقابله در برابر خشونت می­داند و به اعتقاد آنها بزه­کار واقعی ناتوست.

***

 انجمن پزشکان سوئد Svenska Läkaresällskapet خواستار توقف ختنۀ پسران کوچک شد. این انجمن می­گوید در صورتی که دلایل پزشکی برای ختنۀ کودکان خردسال وجود نداشته باشد، باید تا زمان نوجوانی آنان و هنگامی که خود آنها توانائی اظهار نظر در مورد ختنه داشته باشند، صبر کرد.
در حال حاضر سالانه حدود ۳۰۰۰ کودک در سوئد به دلایل مذهبی یا فرهنگی ختنه می­شوند.

***

 بنا بر سنجش روزنامۀ داگنزنوهیتر DN، اتحاد سرخ و سبز سوئد یعنی احزاب سوسیال­دمکرات، محیط زیست و چپ امروز از اکثریتی برخوردارند که در صورت انجام انتخابات می­توانستند در پارلمان اکثریت کرسی­ها را از آن خود کنند. بر اساس این سنجش حزب بیگانه­ستیز دمکرات­های سوئد SD نیز امروز از بالاترین شمار طرفدار را با میزان ۵ و ۶ دهم درصد از دارندگان حق رأی، داراست.

***

به گزارش خبرگزاری TT، در روزهای تعطیلی آخر هفتۀ پیش­رو، به دلیل شروع تعطیلات هفتۀ ورزش مدارس و برگزاری مسابقات اسکی واسالوپ، در نتیجۀ تراکم در ترافیک، وضعیت تردد وسائل نقلیه در نواحی مرکزی کشور می­تواند دشوار شود.

***

به گزارش روزنامۀ داگنز ایندوستری Di، سیاست اشتغال دولت سوئد برای به کارگماری ۱۳۰ هزار بیکار به عنوان کارآموز به شکست انجامید. در پی این شکست دولت از ادارات و مراجع رسمی دولتی خواست که ده­ها هزار بیکار را بعنوان کارآموز بپذیرند. در پاسخ به این خواست دولت، ادارۀ کل مالیات سوئد اعلام کرد که ۶۰۰۰ نفر را به عنوان کارآموز خواهد پذیرفت.

taher.jambarsang@sr.se