اتحاد سرخ و سبز و تخفیف مالیاتی بر خدمات خانگی

گزارش: طاهر جام برسنگ

تخفیف در مالیات برای کسانی که از خدمات خانگی استفاده می­کنند به مسئلۀ مورد مناقشه در بلوک سوسیالیستی یا اتحاد سرخ و سبز سوئد تبدیل شده است. اخیرا حزب سوسیال­دمکرات سوئد، یعنی حزب عمدۀ اتحاد سرخ و سبز به سیاست تخفیف مالیاتی در استفاده از خدمات خانگی که بخشی از رفرم مالیاتی دولت بورژوائی فعلی سوئد است، روی موافقت نشان داده است. در حالی که حزب چپ سوئد، یکی دیگر از احزاب این بلوک با این بحث که کاملا نادرست است که تخفیف مالیاتی را شامل افراد غیربیماری کنیم که  برای نظافت منزل خود استفاده کنیم، با این سیاست مرزبندی کرده است. حزب چپ در این زمینه می­گوید جناح بورژوائی در حالی که چنین تخفیفی بر مالیات برای افراد تندرست در نظر می­گیرد، همزمان امکانات مراقبت از بزرگسالان را کاهش می­دهد. یا بطور روشن­تر یوسفین برینک  Josefin Brink نمایندۀ پارلمانی حزب چپ در گفتگو با تلویزیون سوئد گفت:

«در شرایطی که افرادی که دارای کارهای مشابه در رشته­های نظافت و مراقبت از بزرگسالان و خدماتی از این دست هستند، از کار برکنار می­شوند، به عقیدۀ من کاملا غیرعاقلانه است که مالیات مردم را صرف تخفیف مالیاتی در این مورد کنیم.»
اخیرا حزب محیط زیست سوئد، سومین حزب اتحاد سرخ و سبز هم با این تحلیل که ایجاد اشتغال باید در اولویت سیاست احزاب باشد، با تخفیف مالیاتی برای کسانی که از خدمات خانگی استفاده می­کنند، موافقت نشان داده است.
در هفته­ای که گذشت، میکائل دامبری Mikael Damberg سخنگوی سبزها در منطقۀ استکهلم اعلام کرد که خواهان ابقاء سیستم تخفیف مالیاتی خدمات خانگی در شرایط رکود اقتصادی و برای خانواده­های صاحب فرزندی است که روزهای شلوغ و پرمشغولیتی دارند. بدنبال میکائل دامبری  نوبت به مونا سالین رهبر اپوزیسیون رسید تا اعلام کند که در صورت پیروزی در انتخابات عمومی پیش­رو، هر چند که در نظر دارد کل سیستم را تغییر دهد، اما در موقعیا گذرای فعلی که نرخ بیکاری بالاست، سیستم تخفیف مالیاتی برای خدمات خانگی را حفظ خواهد می­کند.
مونا سالین رهبر حزب سوسیال دموکرات به تلویزیون سوئد می­گوید: «هر سه حزب (اتحاد سرخ و سبز) عمیقا به سیستمی که دولت بورژوائی پدید آورده، انتقاد دارند» اما در پاسخ خبرنگار تلویزیون که از او می­پرسد این سیستم را دگرگون می­کنید می­گوید: «آن را تغییر می­دهیم.»
سه حزب اتحاد سوسیالیستی سرخ و سبز در حال حاضر مشغول تهیۀ یک طرح اقتصادی مشترک هستند که در بهار پیش رو آن را عرضه کنند.
یادآوری این که تخفیف مالیاتی برای استفاده از خدمات خانگی در ژانویۀ ۲۰۰۷ به اجرا گذاشته شد. منابع سازمان آلمگا Almega، سازمان کارفرمایان بخش خدمات، از این رهگذر در شرایط رکود و بحران اقتصادی، تا به حال ۱۱ هزار نفر در بخش خدمات خانگی به کار گمارده شده­اند. میکائلا والترشون Mikaela Valtersson سخنگوی اقتصادی حزب محیط زیست سوئد در دفاع از ابقاء سیستم تخفیف مالیاتی در خدمات خانگی می­گوید:
«در شرایط فعلی با توجه به رکود اقتصادی برچیدن این سیاست می­توان تأثیری منفی بر تقاضای نیروی کار بگذارد. به این سبب نمی­خواهیم حالا این سیستم را برچینیم. مهم­ترین مسئله­ای که اکنون داریم، اشتغال است و ما نمی­خواهیم کاری بکنیم که موقعیت شغلی کم شود.»
پارو کردن برف، نظافت منزل و مراقبت از کودکان از جملۀ خدمات خانگی­اند که در حال حاضر، تخفیف مالیاتی ۵۰ درصدی به آنها تعلق می­گیرد.

taher.jambarsang@sr.se