Hellre en älg än kungen

شاه یا گوزن؟

به گزارش خبرگزاری سوئدی TT، انجمن جمهوری­خواهان سوئد با انتشار نامه­ای سرگشاده خطاب به بانک مرکزی سوئد از این نهاد خواست تا تصاویری که نشانۀ پادشاهی کشور است را از اسکناس­ها و سکه­ها برچینند.
بر اساس نامۀ انجمن جمهوری­خواهان خاندان سلطنت، سوئد مدرن امروز را نمایندگی نمی­کنند و به همین دلیل بهتر است که نشانه­های پادشاهی در اسکناس­ها و سکه­های که از این پس چاپ و ضرب می­شوند، با تصاویر دیگری عوض کرد.

taher.jambarsang@sr.se