۲۰۱۰، سال اروپائی مبارزه با فقر

گزارش: طاهر جام برسنگ

بر اساس تصمیم دولت­های عضو اتحادیۀ اروپا سال ۲۰۱۰، سال مبارزه با فقر  و ریشه­کنی این معضل در اتحادیۀ اروپا خوانده شد. با این حال شکاف طبقاتی در میان شهروندان این کشورها در این سال­ها رو به افزایش داشته و هم اکنون شمار ۱۰ تا ۲۰ درصد از شهروندان اروپائی و در آن میان شهروندان سوئد، فقیر محسوب می­شوند.  این نکته را استفان دی ویلدر Stefan de Vylder کارشناس اقتصاد ملی به بخش بین­المللی رادیو سوئد می­گوید:
«بله تفاوت دستمزدها در سوئد و کشورهای دیگر بسیار چشمگیر بوده، حتی در کشورهای صنعتی که مبارزه با اختلافات دستمزد ۲۰ سالی است که در جریان است، این شکاف به چشم می­خورد. در سوئد در اوایل دهۀ ۱۹۸۰ بود که ما شاهد نزدیک بودن سطوح درآمدها بودیم و از آن پس شکاف بین اقشار مردم بیشتر شده است.»

به گفتۀ کارشناس اقتصاد ملی، استفان د ویلدر، سیاست اشتغال بوده است که باعث افزایش شکاف طبقاتی در سوئد شده است. استفان د ویلدر ادامه می­دهد:
«هم اکنون شاهدیم که ۸۰ درصد از جمعیتی که دارای کار ثابت هستند با بهره­های کم وام و کاهش مالیات بر درآمد از استانداردهای بالائی بهره­مند هستند در حالی که همزمان بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از شهروندان هرگز موفق به ورود به بازار کار نشده­ یا از کار اخراج شده و بیکارند و این اقشار در وضعیتی نامطلوب­تر از پیش قرار دارند.»
کارشناس سوئدی اقتصاد ملی از گروه بزرگی صحبت می­کند که می­توان فقیر توصیفشان کرد. عناصر سازندۀ چنین گروهی به گفتۀ استفان د ویلدر جوانان و مهاجرینی هستند که هرگز امکان ورود به بازار کار پیدا نمی­کنند و به گرفتن کمک هزینۀ اجتماعی یا Socialbidrag مجبور می­شوند. کمک هزینه­ای که دریافتش امروزه دشوارتر و میزانش کمتر از همیشه شده است:
«واقعیت این که میزان کمک هزینۀ اجتماعی در ۲۰ سال اخیر به شدت کم شده است. روشن است آنهائی که امروز ناچار به استفاده از این کمک هزینه هستند در استاندارد معیشتی بسیار پائین­تری نسبت به پیش زندگی می­کنند، بنابراین این دسته گروه بزرگی را می­سازند که می­شود آنها را در جامعۀ سوئد امروز، فقیر نامید و در جامعه از آن­ها چندان حرفی به میان نمی­آید.»
در حال حاضر نزدیک به نیم میلیون نفر از مردم سوئد وابسته به کمک هزینۀ اجتماعی یا socialbidrag هستند که به رغم افزایش نرخ تورم و بالا رفتن هزینۀ زندگی، میزان آن، چندان تغییری نکرده است. اگر بیست سال پیش استاندارد کمک هزینۀ اجتماعی بر هر نفر ۲۷۰۰ کرون بالغ می­شد امروزه این میزان ۳۷۰۰ کرون برای هر فرد است که به گفتۀ توربیورن یورت Torbjörn Hjort پژوهشگر امور اجتماعی در دانشگاه لوند برای رفع مایحتاج زندگی حداقل یک نفر ناکافی است. توربیورن یورت به بخش بین­المللی رادیو سوئد می­گوید:
«بحث بر سر یک سطح عقلانی معیشت روز بروز دشوارتر می­شود، بیشتر افرادی که به سوسیال بیدراگ یا کمک هزینۀ اجتماعی وابسته­اند و من با آنها در ارتباط بوده­ام می­گویند که با سطح فعلی این کمک هزینه گذران امور سخت­تر و سخت­تر می­شود.»
به گفتۀ توربیورن یورت، پژوهشگر امور اجتماعی، سطح پائین کمک­هزینۀ اجتماعی برایند یک تصمیم سیاسی است. او می­گوید:
«در حال حاضر سیاست ایجاد اشتغال است که بر این امور برتری دارد و حتی صحبت از محدودتر کردن کمک هزینۀ اجتماعی می­شود با این توجیه که در صورت بالا بردن میزان کمک هزینۀ اجتماعی انگیزۀ کاریابی در افراد کمتر می­شود.»
به هر حال، افزایش شکاف طبقاتی در جامعه می­تواند نتایجی نامطلوب در پی داشته باشد.  به گفتۀ استفان د ویلدر افزایش شکاف طبقاتی رو به سوی روندی ناهنجار می­گذارد که اصول همبستگی اجتماعی را به خطر می­اندازد. اصلی که پیش از این مسلم بود که همه مسئولیتی مشترک در قبال مطلوب بودن وضعیت معیشتی دیگران دارند. کارشناس اقتصاد ملی اضافه می­کند که
«در این صورت این خطر وجود دارد که ۸۰ درصد جمعیتی که شرایط معیشتی مطلوبی دارند نخواهند مالیاتی بپردازند که مورد استفادۀ ۲۰ درصد باقیمانده است و این ۸۰ درصد اوضاع بیمه و بازنشستگی خود را رو به راه کند و بگوید که حمایت از دیگران به ما ربطی ندارد.»

taher.jambarsang@sr.se