Viktigaste valfrågorna

مهم ترین مسائل انتخابات عمومی پائیز پیش رو

 یک نظرسنجی جدید که مؤسسۀ سیفو به سفارش رادیو سوئد انجام داده، نشان می­دهد که مهم­ترین مسئلۀ انتخاباتی پائیز پیش­رو، سیاست اشتغال است. در این نظرسنجی ۳۴ درصد از شرکت­کنندگان کار و ایجاد اشتغال را به مثابۀ مسائل اصلی انتخابات مطرح کردند. پس از سیاست اشتغال، سیاست بهداشت همگانی با ۲۷ درصد و سیاست آموزشی و مدارس با ۲۲ درصد به ترتیب مسائل مهم انتخابات آتی محسوب می­شوند. بر اساس این نظرسنجی حزب محافظه­کاران یا مدرات­ها بهترین سیاست اشتغال را دارا هستند و حزب سوسیال دموکرات سوئد در سیاست­های بهداشت همگانی و آموزش بالاتری آراء اعتماد را داراست. شاید جالب­ترین ارقام این نظرسنجی سیاست مهاجرتی و پناهندگی باشد که تنها ۳ درصد مسائل مربوط به آن را مهم تشخیص می­دهند.
به گفتۀ هنریک اوسکارسون Henrik Oscarsson پژوهشگر انتخابات در شهر یوتبوری این که مسئلۀ اشتغال در نظرسنجی­های جای خاصی دارد طبیعی است. اسکارسون می­گوید:
«به هنگام انتخابات ما نه، ده یا یازده درصد بیکاری خواهیم داشت. هر زمان که دربازار کار سوئد چنین وضعی پیش آمده، مسئلۀ اشتغال به مهم­ترین مسئلۀ انتخابات تبدیل شده است.»

taher.jambarsang@sr.se