دادخواهی پناهجویان از سوی فدراسیون پناهندگی

 از امروز حرکتی با عنوان کمپین دادخواهی پناهجویان ازسوی فدراسیون سراسری پناهندگان با همکاری چند انجمن و سازمان پناهندگی ازجمله انجمن افغان ها در استکهلم آغازشده است که تا روز ۲۹ این ماه ادامه خواهدداشت.
دراین کمپین به گفته ی مسئولان آن برنامه های مختلفی به اجرادرخواهدآمد که ازجمله می توان از سمیناری با شرکت نمایندگان احزاب پارلمانی و آنیتا دوراسیو، فعال امور پناهندگی در روز سه شنبه، فردا در مدبوریارهوست در مدبوریارپلاتسن و آکسیونی با شرکت پناهجویانی از کشورهای مختلف در آخرین روز کمپین، شنبه ۲۹ مه از ساعت ۱۵ در برابر پارلمان سوئد در مین توریت نام برد.
 نخستین برنامه ی این کمپین، گردهم آیی در محل اداره ی کل امور مهاجرت در استکهلم بود.
گفتگویی تلفنی داریم با سارا نخعی، از مسئولان برگزاری این کمپین در برابر اداره کل امور مهاجرت. 

 


زینت هاشمی
zinat.hashemi@sr.se