پدیدۀ تگدی در شهرهای بزرگ سوئد

سال‌هاست که در شهرهای بزرگ سوئد، شهرهائی چون استکهلم، یوتبوری و مالمو افرادی در خیابان‌ها دیده می‌شوند که گدائی می‌کنند. این پدیده نسبتا نوظهور، همزمان در بسیاری دیگر از شهرهای بزرگ اروپائی نیز به چشم می‌خورد. 
با این حال به گفتۀ پتر انل Peter Enell بازرس پلیس در مرکز شهر استکهلم شمار متگدیان در مقایسه با سال‌های قبل افزایش چشمگیری نشان نمی‌دهد. او به بخش بین‌المللی رادیو سوئد در این مورد می‌گوید:

«بعد از افزایش این پدیده در سال ۲۰۰۴، ما شاهد ازدیاد چنین افرادی نبوده‌ایم. در آن سال بسیاری از متگدیان از کشورهای اروپای شرقی، بسیار از رومانی، بلغارستان و کشورهای مشابه برای گدائی به سوئد می‌آمدند. از آن سال به بعد روند سفر چنین افرادی به سوئد ادامه یافت...»
به گفتۀ بازرس پلیس در مرکز استکهلم از ابتدای ظهور گدایان در این شهر، پلیس بطور فعال سنبت به نظارت بر کار آن‌ها، مخصوصا اگر در میان این دسته، کودکانی به گدائی واداشته می‌شدند، وارد عمل شد و باعث شد در مرکز شهر استکهلم در مقایسه با شهرهای بزرگ اروپا، چنین افرادی کمتر دیده شوند. او به آندرش یونگبری از بخش بین‌المللی رادیو سوئد می‌گوید:

«بسیار زود از سال ۲۰۰۴ و بسیار فشرده نسبت به حضور متگدیان واکنش نشان دادیم. آن زمان می‌شد مشاهده کرد که ده‌ها وانت گداها را همراه با خانواده و کودکانشان به استکهلم می‌آورد و همزمان کودکانی را در مرکز شهر مشاهده کرد که گدائی می‌کنند. در همکاری با ادارۀ خدمات اجتماعی و پلیس مرزی بطور فشرده وارد عمل شدیم چرا که علاقه‌ای به دیدن گدایان، مخصوصا کودکان متگدی در سطح شهر نداشتیم.»
تا به حال ۵۰ درصد از افرادی که در سطح شهر استکهلم اقدام به گدائی کرده‌اند، از سوئد اخراج شده‌اند. پتر انل، بازرس پلیس استکهلم می‌گوید با استناد به بندی از قوانین امور بیگانگان می‌توان چنین افرادی را از کشور اخراج کرد؛ بندی که در آن قید شده است چنین افرادی حتا اگر شهروند یکی از کشورهای عضو اروپا باشند در صورتی که بطور درستکارانه در سوئد به تأمین معاش نپردازند. اما باز به گفتۀ این بازرس پلیس، گدائی به خودی خود در سوئد غیرقانونی نیست. پتر انل می‌گوید:
«خیر، در سوئد برای این مورد قانونی وجود ندارد. اما اگر کسی با گدائی باعث سلب آسایش دیگران شود وضع فرق می‌کند.»
 اضافه کنم که در کشورهای فنلاند و نروژ بر سر قدغن کردن تگدی بحث چنان بالا گرفته که ممکن است به تدوین قانونی برای جلوگیری از تگدی منجر شود اما در سوئد هنوز این بحث به دستور کار سیاسی احزاب کشیده نشده است.

taher.jambarsang@sr.se