کمبود شدید‌ قضات، برای دادگستری سوئد مشکل ایجاد کرده‌ است

دادگاههای سوئد از کمبود شدید قاضی رنج می‌برند. این وضعیت آنچنان جدی‌‌ست که‌ سازمان اداری دادگاههای سوئد (Domstolsverket) در حال بررسی آن است که‌ چگونه‌ می‌تواند قاضی‌های بیشتری را به‌ سیستم دادگستری کشور وارد کند.

حتی دادگاههای بزرگتر نیز در این زمینه‌ با مشکل مواجهند. برای نمونه‌ دادگاه‌ استیناف یوتا در یونشوپینگ، که‌ کامیلا برنستروم (Camilla Brännström)  مدیر امور اجرائی آن است:

کامیلا برنستروم می‌گوید: قبل از هر چیز تعداد درخواست‌کنندگان کم است و اغلب درخواست‌کنندگان هم سابقه‌ کاری طولانی ندارند و زمان زیادی طول می‌کشد تا‌ کسی که‌ درخواست کرده‌، بتواند کارش را شروع کند. برای همین وضعیت جدا نامناسب است.

او ادامه‌ می‌دهد که‌ در حال حاضر ما چهار قاضی با کار رسمی و دائمی کم داریم و نیز چندین تن در پستهای ریاست. واقعا نمی‌دانیم کی می‌توانیم آنها را در محیط کارمان داشته‌ باشیم. فعلا که‌ به‌ اجبار به‌ قضات بازنشسته‌ اکتفا کرده‌ایم.

دادگاه‌ استیناف یوتا، برای اینکه بتواند به‌ همه‌ محاکم خود برسد، قضات بازنشسته‌ را دوباره‌ به‌ کار فراخوانده‌ است و یا کار اضافه‌ وقت به‌ قاضیها محول کرده ‌است.‌ مشکل بزرگ این است که‌ تنها این دادگاه نیست که‌ با چنین کمبودی روبروست. به‌ موجب پژوهشی که‌ اکوت، واحد مرکزی خبر رادیو سوئد انجام داده‌ است مناطق کمی بزرگتر هم در حال حاضر با مشکل کمبود درخواست‌ شغلهای قضایی دست به‌ گریبانند. ‌

هرچند استثنائاتی هم هست اما یک تبلیغ‌ استخدامی در این زمینه،‌ تنها افراد معدودی را جذب می‌کند و گاهی تنها یکی دو نفر را. حتی گاهی کاملا بی‌پاسخ می‌ماند. کامیلا برنستروم مدیر اجرایی دادگاه‌ استیناف یوتا چرایی این مسئله‌ را پاسخ می‌دهد:

او می‌گوید: علت اینکه‌ ما به‌ افراد زیادی در این شغل نیازمندیم، جایگزینی و تجدید نسلهاست، اینکه‌ متولدین سالهای چهل دیگر دارند از دور کار خارج می‌شوند. و حقوقدانان جدید، امروزه‌ به‌ نسبت ده‌ پانزده‌ سال گذشته‌، امکان کار در محیطهای جذابتری را دارند.

همزمان با افزایش نیاز به‌ قضات جدید، رقابت در زمینه نیروی کار نیز به‌ دلایل گوناگون دشوارتر شده‌ است. کارین ناککه‌ مسئول پرسنلی دادگاه‌ استیناف یوتا می‌گوید: هنوز خالی بودن پست قاضی در دادگستری کشور، امری نامعمول به‌ نظر می‌رسد اما سازمان اداری دادگاههای سوئد با این وضعیت دشوار روبروست و از این جهت است که‌ مقامات مایل به‌ به‌ انجام پژوهشی به‌ منظور چگونگی جذب قضات جدید و نگهداشتن قضات کنونی هستند.

کارین ناککه‌ میگوید: برای همین ما باید به‌ معرفی و به‌ عبارتی بازاریابی دادگاههای سوئد باشیم و نشان دهیم که‌ ما چه‌ خدماتی میتوانیم ارائه‌ بدهیم و در مقایسه‌ با سایر کارفرمایان چه‌ امتیازاتی داریم.

ولی آیا این حرف به‌ معنای آن است که‌ برای جذب افراد، تملق گفت؟ کارین ناککه‌ میگوید: تملق که‌ نه‌، اما باید برای کارمان و نوع کارمان بازاریابی کنیم تا موفق شویم همکاران آتی خودمان را پیدا کنیم.