گرایش مخفی‌ماندن مشخصات هویتی افراد، در بین سوئدیها نیرومندتر شده‌ است

اتحادیه‌ سراسری حقوقدانان سوئد، یوسک (Jusek)، خواهان مخفی ماندن مشخصات هویتی همه‌ افرادی ست که‌ در نظام قضایی سوئد کار می‌کنند، حتی در شرایطی که‌ هیچگونه‌ تهدیدی هم متوجه‌ آنها نباشد. گرایش مخفی‌ماندن مشخصات هویتی به‌ دلیل نوع کار، در سوئد روزبه‌روز نیرومندتر می‌شود، بویژه‌ در بین شاغلین امور قضایی.

یننی سگلیاکت (Jenny Segeljakt)، رئیس بخش اداره‌ ثبت احوال در استکلهم (folkbokföringskontoret i Stockholm) می‌گوید واکنش کارفرمایان به‌ هنگام تهدید یا مورد آزار قرارگرفتن کارمندان خود، به‌ مراتب از گذشته‌ بهتر شده‌ و این آشکارا قابل مشاهده‌ است.

یننی سگلیاکت می‌گوید:
ـ کارفرمایان در کار پیشگیری از وقوع چنین مواردی، بهتر از گذشته‌ رفتار می‌کنند و همین توجیهی است بر اینکه‌ چرا شمار این نوع درخواستها بیشتر شده‌ است؟ با این حساب پیش از آن‌که‌ حادثه‌ای پیش بیاید، می‌توان برای پیشگیری از آن تمهیداتی اندیشید و افراد را محافظت کرد.

اکنون امنیت افراد شاغل در دستگاه‌ قضایی کشور، در کانون توجه‌ قرار گرفته‌ است، بویژه‌ پس از اینکه‌ در روزهای اخیر یک قاضی در مالمو به‌ دلیل تهدید جانی‌، دست از کار‌ کشید.

در سوئد به‌ طور معمول، شمار افرادی که‌ مشخصات هویتی آنان مخفی است هر سال شش درصد افزوده‌ می‌شود. سال گذشته‌ جمعا 13 هزار نفر مشخصات هویتیشان از دید عموم، محرمانه‌ بود و تنها نزد مقامات مسئول ظاهر می‌شد.

گرایش به‌ این محرمانه‌ ماندن مشخصات هویتی همچنان رو به‌ رشد است. یک سوم کل موارد محرمانه‌‌ماندن مشخصات در سراسر سوئد، به‌ تنهایی در استکهلم است و این میزان، امسال بیشتر هم شده‌ است. به‌ گفته‌ ینی سگلیاکت رئیس بخش اداره‌ ثبت احوال در استکلهم، میزان افرادی که‌ هویت آنان به‌ دلیل نوع کارشان بویژه‌ در دستگاه‌ قضایی مخفی است از سی درصد به‌ چهل درصد افزایش یافته‌ است. و بسیاری از آنها باید مدت زمان پنهان‌ماندن هویتشان همچنان ادامه‌ پیدا کند:

او می‌گوید:
ـ افرادی هستند که‌ به‌ دلیل تهدید جدی جانی یا موارد مشابه‌، باید هویتشان تا پنج و حتی ده‌ سال هم مخفی بماند تا آن تهدید از سرشان کم شود.

اکنون اتحادیه‌ سراسری حقوقدانان سوئد، یوسک، در حال بررسی امکان ارائه‌ مخفی‌ماندن مشخصات هویتی به‌ همه‌ کسانی ست که‌ در دادگستری کشور کار می‌کنند، حتی آنان که‌ تاکنون با هیچ تهدیدی روبرو نشده‌اند. و در وهله‌ نخست دادستانها، قضات و نیز کارمندان پلیس. این سندیکا از دولت درخواست کرده‌ که‌ به‌ این خواسته‌ اعضا، جامه‌ واقعیت بپوشد. اسکار سترومبلاد (Oscar Strömblad) رئیس بخش دادستانها در اتحادیه‌ سراسری حقوقدانان است. او می‌گوید در حال حاضر باید ابتدا تهدیدی در کار باشد که‌ بشود با استناد به‌ آن، درخواست محرمانه‌ماندن مشخصات هویتی کرد. اما این یک معضل ست چرا که‌ با آشکاربودن مشخصات هویتی افراد در حال حاضر، دیگر حفظ امنیت آنان کاملا غیرممکن و بی‌معنی‌ می‌شود.

برای یننی سگلیاکت (Jenny Segeljakt)، رئیس بخش اداره‌ ثبت احوال در استکلهم مشکل است که‌ پاسخی برای این مسئله‌ بیابد اما می‌گوید که‌ زندگی کردن افراد در شرایطی که‌ مشخصات هویتیشان پنهان‌ مانده‌ است برخلاف آنچه‌ مردم تصور می‌کنند بسیار دشوار و آزاردهنده‌ است. ‌

او می‌گوید: به‌‌عنوان مثال اداره‌ بیمه‌ نمی‌داند شما کجا زندگی‌میکنید و این دست اطلاعات، برای دریافت میزان حق بیمه‌ بسیار مهم است.