سازمان امنیت سوئد: تهدید تروریستی علیه‌ امنیت کشور بیشتر شده‌ است

در این اواخر تهدید تروریستی علیه‌ امنیت سوئد افزایش یافته‌ و سازمان امنیت کشور، سپو، بر این اساس تصمیم گرفته‌ است تا سطح تهدید کشور را یک درجه‌ بالاتر ارزیابی کند. با این وجود پلیس امنیت سوئد تاکید می‌کند که‌ تهدید علیه‌ کشور، فوری نیست اما جدی‌تر از قبل است.

در صفحه‌ اینترنتی پلیس امنیتی سوئد آمـده‌ است که‌ این اطلاعات، بر مبنای خبرهای کسب شده‌‌ی جاسوسی در مورد "تغییر نوع فعالیتها در برخی زمینه‌ها در سوئد" استوار است، اما گفته‌ نشده‌ که‌ منظورشان کدام زمینه‌ها، در کجا، و کدام فعالیتهاست. آندرش دانیلسون رئیس پلیس امنیتی کشور نیز به‌ خبرنگاران توضیحی در این مورد نمی‌دهد:

ــ ما باید میزان این تهدیدها را کاهش دهیم و به‌ کمک دانشی که‌ داریم قادر به‌ انجام این کار هستیم. هرچند این مسئله‌ پیچیدگیهای خود را دارد اما از لحاظ تئوری میتوانیم از هفته‌ آینده‌، تغییرات لازم را برای کاهش سطح این تهدیدات به‌ عمل آوریم.

تصمیم آندرش دانیلسون بر اساس اطلاعاتی ست که‌ مرکز ملی ارزیابی تهدید تروریستی (NCT) تهیه‌ کرده‌ است. این مرکز متشکل از پرسنل عملیاتی سازمان امنیت کشور (سپو)، مرکز کنترل امواج رادیویی و سازمان خبرگیری نظامی و امنیتی کشور (Must) است.

در روزهای اخیر سازمانهای امنیتی کشورهای غرب، نسبت به‌ اقدامات تروریستی هشدار داده‌اند اما آندرش دانیلسون، رئیس پلیس امنیت سوئد در مورد ارتباط احتمالی بین این هشدار و بالاتر ارزیابی کردن سطح تهدیدهای امنیتی در سوئد، توضیحی نمی‌دهد:

ـ اینکه‌ ما سطح این تهدیدها را بالاتر ارزیابی کرده‌ا‌یم، خود دلیلی بر کنترل ما بر اوضاع امنیتی کشور است.

تهدید علیه‌ امنیت سوئد هرگز در چنین سطح بالایی نبوده‌است اما دانیلسون مایل نیست توضیح دهد که‌ این تهدید متوجه‌ کدام منطقه‌ کشور و چه‌ زمینه‌هایی است، و اینکه‌ آیا این تهدیدات از خارج از کشور است، یا نه‌؟

ـ بی‌گمان بالاتر ارزیابی‌کردن سطح این تهدیدات از سوی ما، دلایل متعددی دارد. اما لزومی بر این نمی‌بینم که‌ ریشه‌ این ارزیابی را بیشتر بشکافم، یا اینکه‌ بگویم این تهدید از جانب کدام کشور است االبته‌ چنانچه‌ اصولا به‌ یک کشور مربوط باشد، و یا اصلا اطلاعات دیگری بدهم. در این صورت خطر ازدست رفتن امکان خنثی کردن چنین تهدیدهایی وجود دارد.