بی‌اعتمادی میان دانشجویان میهمان ایرانی و ایرانیهای مقیم سوئد

بعد از آغاز جنبش اعتراضی مردم ایران در سال 1388 خورشیدی و ادامۀ فعالیت های جنبش دانشجوئی در ایران، بخشی از دانشجویان میهمان در سوئد کماکان در اتحاد با جنبش دانشجوئی ایران فعال و همگام هستند. اما شکافی آشکار میان این دانشجویان میهمان ایرانی و ایرانیان مقیم سوئد بچشم می خورد که موجب بدبینی و بی اعتمادی شدیدی شده است. گزارشگر پژواک با یکی از دانشجویان فعال در جنبش سبز دانشجوئی ایران در دانشگاه چالمرز یوتبوری ملاقاتی داشته و نظر وی را در این مورد پرسیده است:

دانشجویان ایرانی زیادی در چند سال اخیر برای تحصیل و ادامۀ تحصیل به سوئد آمده اند. اما این دانشجویان در جامعۀ ایرانیان مقیم سوئد حل نشده و مورد بدبینی و بی اعتمادی بخشی از ایرانیان قدیمی قرار گرفته اند.

قسمتی از این جدائی می تواند شکافی باشد میان این دونسل مهاجر ایرانی که بخشی عمدتاً دیدگاهی سیاسی انقلابی دارند که از دۀ شصت خورشیدی در دوران موج سرکوب های سیاسی به خارج از ایران مهاجرت کرده و تجربیاتی از آن دوره را در حافظۀ اجتماعی خود کماکان حمل می کنند و اینک از عوامل اپوزیسیون خارج کشور بخساب می آیند  و نسلی که بعد از آن دوره در ایران بدنیا آمده، در همان جامعه رشد کرده، ذهنیتی منطبق با جامعه و شرایط اجتماعی معاصر داخل ایران دارند، خود را از جنبش اعتراضی ملقب به جنبش سبز ایران می دانند و اینک برای تحصیل و ادامۀ تحصیل به سوئد آمده اند. 

فرشاد توماج دانشجوی ارشد رشتۀ "materials and nanotechnology" در دانشگاه چالمرز، مدت دوسال و نیم است که در سوئد بسر می برد و از دانشجویان فعال جنبش دانشجوئی معاصر و معترض در ایران بوده است. گزارشگر پژواک با او در در دانشگاه چالمز جهت درک این بدبینی و بی اعتمادی که میان ایرانیان مقیم سوئد و گروه دانشجویان ایرانی وجود دارد گفتگوئی داشته است.