valanalys

سیاستمداران سویدن نزدیک تر به دل مردم

افزایش مبران اعتماد مردم به سیاستمداران، جهت دار شدن رای دهنده گان و قوت گرفتن پشتیبانی مهاجرین غیر اروپایی از احزاب سبز و سرخ – این سه نکته ای است که پروفیسور سورئن هلولمبری Sören Holmberg، کارشناس در امور سیاست و انتخابات، در جریان انتخابات عمومی سویدن در سال جاری، دریافته است."میزان اعتماد مردم در برابرسیاستمداران به صورت بسیار واضح بالا رفته است. این افزایش در میان همه گروه ها، حتی در میان رای دهنده گان حزب دموکرات های سویدن و کسانی که سفید رای داده اند، دیده می شود."

در طول چند دهه گذشته میزان اعتبار مردم نسبت به سیاستمداران کاهش میافت و در اواسط سال های ١٩٩٠، به پائین ترین سطح خود رسید. ولی از آن زمان به بعد اعتماد نسبت به سیاستمداران آهسته، اهسته در میان سویدنی ها افزایش یافت. در انتخابات سال جاری این گراف جهش قابل ملاحظه ای به طرف بالا داشت. بر اساس بررسی تلویزیون سویدن که در روز انتخابات انجام یافته است، از هر ١٠ رای دهنده ٧ تن آن ها اعتماد زیاد نسبت به سیاستمداران سویدنی دارند.
به عقیده Sören Holmberg شاید افزایش اعتماد مردم نسبت به سیاستمداران ناشی از تلاش های احزاب در برابر بحران های اقتصادی شود. تلاشی که سویدن را از بحران بیرون آورده و امیدواری های آینده خوب را ایجاد کرده است. دولت در زمینه های کار و اشتغال نیز پاینت های بلندی گرفته است. Sören Holmberg اضافه می کند: همه ای این موضوعات می تواند در بالابردن اعتماد مردم نسبت به سیاستمداران نقش داشته باشد.
برخی از احزاب، به خصوص احزاب سبزوسرخ با پذیرفتن برنامه های احزاب بورژوایی کاهش مالیات برکار، خود را در میانه خط سیاسی کشانده اند. ولی رای دهنده گان این احزاب برخلاف، به جهت دیگری حرکت کرده اند.
رای دهنده گان سه حزب سبز وسرخ، خود را بیشتر به طرف چپ این خط، قرار می دهند. Sören Holmberg ادامه می دهد: حزب مودرات یک اندازه به سمت میانه خط سیاسی نزدیک شده است، اما رای دهنده گان این حزب خود را بیشتر در سمت راست این خط نزدیک می دانند.
این موضوع عجیب و غریب هم نیست. نظر به گفته Sören Holmberg انتخابات امسال بیشتر در بر گیرنده سیاست های راست و چپ مانند اقتصاد، مراقبت از سالمندان و مکتب، بود.
 مسایل جنجال بر انگیزمحیط زیست، انرژی هسته یی، تساوی جنسیتی و مسایل دیگری که در خط سیاسی چپ و راست نمی گنجند، در انتخابات آنقدر بارز نبودند.
مکتب، شغل و اقتصاد کشور برای اکثریت رای دهنده گان اولویت داشتند. احزاب بورزوایی که در این سه حوزه برنامه های خوبی داشتند، برنده انتخابات شدند. برخی از طرفداران احزاب سبز و سرخ نیز به احزاب بورژوایی رای دادند.
 نظر به بررسی تلویزیون سویدن که ١٢٠٠٠ رای دهنده به سوالات ارائه شده پاسخ داده اند، مهاجرین غیر اروپایی در جهت متفاوت اکثریت رای دهندگان حرکت کرده اند. ٧٧ در صد این گروه به یکی از احزاب سبز و سرخ رای داده اند. این رقم افزایش قابل توجه ای را نسبت به دور قبلی انتخابات نشان می دهد.
Sören Holmberg می گوید:  کسانی که متولد خارج اروپا هستند، یک نوع گرایش به طرف احزاب سبز و سرخ دارند. این گرایش در انتخابات سال جاری بیشتر شد. Sören Holmberg اضافه می کند: دلیل آن هم شاید در کوبیدن های حزب سوسیال دموکرات ها در مناطق مهاجر نشین، قبل از انتخابات باشد.

shakila.edizada@sr.se