مشکل توقف قطار در ایستگاه‌های مترو

از بهار گذشته‌ تاکنون هجده‌ مورد در متروی استکهلم مشاهده‌ شده‌‌ که‌ رانندگان، نتوانسته‌اند قطار خود را پیش از چراغ قرمز ایستگاه‌، متوقف کنند. از این تعداد، پنج حادثه‌، جدی ارزیابی شده‌ است. تنها سه‌ هفته‌ پیش بود که‌ یک قطار در منطقه‌ فاشتا در حومه‌ استکهلم، سر خورد و 150 متر دورتر از چڕاغ قرمز توقف ایستگاه‌، متوقف شد. به‌ موجب گزارش تلویزیون کانال چهار، اکثر این حوادث در منطقه‌ فاشتا روی داده‌‌ است.