برندگان جایزه‌ نوبل در شیمی، معرفی شدند

جایزه‌ نوبل امسال در شیمی به‌ طور مشترک به‌ ریچارد هک، ای ـ ایچی نگیشی و آکیرا سوزوکی، برای تحقیقاتشان در مورد تلفیق ساختاری اتصالات ماده‌ پالادیوم کاتالیزشده که‌ در تهیه‌ دارو‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد، رسید. کمیته‌ نوبل، این پژوهشها را "هنر عظیم لوله‌ آزمایش" نامیده‌ است.

ریچارد هک شهروند آمریکاست و دو دانشـمند دیگر ژاپنی هستند. هک و نگیشی در آمریکا و سوزوکی در ژاپن، به‌ کار تدریس و پژوهش مشغولند.